PATENTUS S.A. planuje akwizycję dużej spółki

Spółka Patentus S.A. – specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych, realizuje strategię budowy Grupy Kapitałowej. Dnia 7 czerwca br. jej zarząd podpisał list intencyjny umożliwiający przeprowadzenie procesu due-dilligence podmiotu. To kolejny etap zmierzający do jego akwizycji.

Patentus S.A., który w listopadzie zeszłego roku zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, realizuje wcześniej założoną strategię. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, Spółka w najbliższych latach planuje zbudowanie Grupy Kapitałowej o rocznych przychodach w wysokości 150-200 mln zł. Dnia 7 czerwca br. Patentus S.A. podpisał list intencyjny, umożliwiający przeprowadzenie procesu due-dilligence podmiotu, znajdującego się w obrębie zainteresowań pszczyńskiego producenta maszyn i urządzeń górniczych. Dokładne badanie dokumentów rozpatrywanego przedsiębiorstwa pozwoli na określenie możliwości zakupu większościowego pakietu jego akcji.

Podmiot, którego przejęciem zainteresowany jest Patentus S.A., działa w branży metalowej. Roczne przychody spółki kształtują się na poziomie 130 mln zł. Realizacja transakcji jest przewidziana na III kwartał 2010 roku.

„Planowana akwizycja doskonale wpisuje się w naszą strategię, zakładającą dywersyfikację oferty produktowo-usługowej Patentus S.A. Elastycznie reagujemy na potrzeby rynku. Staramy się wychodzić poza segment maszyn oraz urządzeń górniczych. Jesteśmy przekonani, iż ekspansja na nowe rynki przyczyni się do wzrostu wartości naszej firmy. Liczymy, iż w dłuższej perspektywie czasowej uniezależnimy się od jednej branży. Dzięki temu staniemy się bardziej odporni na wahania koniunktury.” – przekonuje Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A.

Spółka nie zamierza jednak rezygnować z dotychczasowej działalności. Na bieżąco uczestniczy w przetargach. W pierwszym kwartale bieżącego roku kwota zamówień przekroczyła 25 mln zł. Dla porównania w roku ubiegłym wyniosła 22 mln zł. Jeden z celów na bieżący rok zakłada umocnienie dotychczasowej pozycji w segmencie maszyn i urządzeń górniczych.

Zarząd Spółki liczy także na wykorzystanie klasycznego efektu synergii. „Podmiot, który znalazł się w obrębie naszego zainteresowania to duża firma o uznanej renomie. W razie przejęcia pakietu większościowego będziemy mogli z powodzeniem wykorzystać ich kanały sprzedażowe do dystrybucji naszych rozwiązań.” – dodaje Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A. Ewentualne przejęcie jest dodatkowo uzasadnione z punktu widzenia planowanego uruchomienia fabryki w Chinach. Pozwoli to na obniżenie kosztów produkcji napędów, sprzedawanych do spółki joint venture w Chinach. Do produkcji niektórych elementy tych napędów, zamiast podmiotów zewnętrznych, zostanie zaangażowana przejmowana firma.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu