HP EMEA podwaja zatrudnienie w dziale serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych (ESSN), aby móc szerzej wspierać partnerów handlowych w rozwoju ich biznesu

HP poinformował, że planowane jest zapewnienie partnerom handlowym w regionie EMEA (kraje Europy, Afryki i Środkowego Wschodu) większej pomocy w zakresie generowania popytu i obsługi sprzedaży oferty infrastruktury konwergentnej HP (HP Converged Infrastructure) skierowanej do klientów średnich przedsiębiorstw. Działania HP obejmują dwukrotne zwiększenie zatrudnienia w regionalnych oddziałach sprzedaży, współpracujących z partnerami handlowymi i są one dowodem na zaangażowanie HP w kształtowanie biznesu tych firm.

Działania te zapewniają partnerom wiele korzyści:

  • Partnerzy będą uzyskiwać większą liczbę informacji na temat nowych możliwości sprzedaży.
  • HP zapewni partnerom kompleksową pomoc w zakresie sprzedaży rozwiązań ESSN. HP gwarantuje partnerom handlowym wyłączność w zakresie przekazywanych kontraktów.

— We współczesnych, niepewnych warunkach gospodarczych, przedsiębiorstwa szczególnie odczuwają korzyści związane z zastosowaniem infrastruktury konwergentnej HP — powiedział Ahmed Mouldaia, dyrektor ds. sprzedaży serwerów, pamięci masowej i sieci w regionie EMEA. — HP dwukrotnie zwiększa zatrudnienie w działach sprzedaży, które współpracują z partnerami handlowymi. Pozwoli to szybciej reagować na pytania i prośby partnerów, identyfikować możliwości biznesowe oraz znajdować potencjalnych klientów w obszarze infrastruktury konwergentnej.

HP będzie aktywnie identyfikować szanse sprzedaży na rynku SMB. Oferty pomogą klientom w zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadania wdrożonej infrastruktury informatycznej, wykorzystaniu wirtualizacji serwerów i pamięci masowej oraz zmniejszeniu kosztów energii i emisję dwutlenku węgla. Nowe możliwości biznesowe będą przekazywane preferowanym partnerom HP, specjalizującym się w serwerach, pamięci masowej i sieciach.

— Współpraca z regionalnymi zespołami HP ds. sprzedaży umożliwia uzyskanie najwyższego poziomu profesjonalizmu i wiedzy o produkcie, jaki rzadko ma miejsce w przypadku innych dostawców — powiedział Jonathan Valdes, kierownik ds. sprzedaży w firmie Kelway w Wielkiej Brytanii, będącej wyspecjalizowanym partnerem HP w zakresie serwerów i pamięci masowej. — Wkład zespołów HP w pracę z naszymi opiekunami klientów całkowicie zmienił sposób współpracy z tą firmą. Proces ten dał pozytywne wyniki i spowodował zwiększenie sprzedaży.

Infrastruktura konwergentna HP (Converged Infrastructure)
Infrastruktura ta pozwala zintegrować istniejące zasoby ośrodka przetwarzania danych za pomocą ujednoliconego zarządzania oraz zapewnia zwirtualizowane, wysoce zautomatyzowane środowisko IT. Dzięki pulom współużytkowanych zasobów, które mogą być szybko udostępnione na potrzeby dowolnych obciążeń, firmy zwiększają elastyczność środowisk i szybciej uzyskują zwrot z inwestycji w system IT.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu