Zaległe urlopy do sierpnia następnego roku?

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia propozycję Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej wydłużenia trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów do ośmiu miesięcy.

Wg obecnie obowiązujących przepisów w wielu przedsiębiorstwach pracownicy byli przymusowo wysyłani na urlopy do końca marca następnego roku. Konieczność wykorzystania zaległego urlopu jest niewygodna zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Ci pierwsi często woleliby wykorzystać przysługujące im wolne dni w okresie lepszej pogody niż początek marca, czy też skumulować je z urlopem, do którego prawo nabędą już w bieżącym roku. Obecne przepisy po prostu ograniczają swobodę pracowników w zakresie korzystania przez nich z przysługującego im wolnego czasu.

Natomiast pracodawcy często muszą zmierzyć się z nagromadzeniem urlopów wielu pracowników w stosunkowo krótkim czasie. Taka sytuacja zawsze powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – trzeba przecież tak organizować pracę, aby wypoczywającego pracownika ktoś zastępował.

Wydłużenie okresu, w którym należy wykorzystać swój urlop do ośmiu miesięcy oznacza, że pracownik będzie mógł dłużej wypoczywać podczas wakacji. To dobre rozwiązanie z punktu widzenia rodzinnego wypoczynku, czy też dla osób wypoczywających w kraju.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu