Polski biznes wymaga więcej ulg podatkowych na zielone inwestycje

W nowym ogólnoświatowym badaniu przeprowadzonym przez firmę Regus, dostawcę rozwiązań w zakresie przestrzeni biurowej, stwierdzono, że według 71% polskich spółek warunkiem wzrostu zainteresowania zielonymi inwestycjami jest wprowadzenie przez rząd ulg podatkowych.

W badaniu tym ujawniono, że tylko 37% spółek na świecie faktycznie dokonuje pomiarów emitowanych przez siebie zanieczyszczeń, przy czym mniej niż jedna piąta spółek (19%) prowadzi pomiary śladu węglowego powstałego w wyniku ich własnej działalności. 46% spółek na świecie twierdzi, że zainwestują w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla tylko pod warunkiem, że koszty ich eksploatacji nie będą wyższe niż w przypadku urządzeń tradycyjnych. Rozczarowujący okazał się fakt, że tylko 40% spółek zainwestowało w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla, a w zaledwie 38% spółek obowiązuje polityka nakazująca dokonywanie takich inwestycji.

Badanie wykazało, że w Polsce tylko 8% spółek monitoruje swój ślad węglowy, co stanowi odsetek niższy nawet od średniej światowej (19%). W urządzenia energooszczędne zainwestowała jedna czwarta spółek. Polityka 78% firm nie przewiduje inwestowania w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla, pod tym względem Polska znajduje się więc powyżej średniej światowej (62%). Ustalono, że koszty eksploatacji mają bardzo duże znaczenie dla 57% spółek. Wyraziły one gotowość zainwestowania w urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla tylko pod warunkiem, że koszty ich eksploatacji nie będą wyższe od kosztów eksploatacji urządzeń tradycyjnych. Wreszcie przytłaczająca większość spółek, wynosząca aż 71%, stwierdziła, że gdyby rząd zdecydował się na wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających do inwestowania w urządzenia energooszczędne lub urządzenia o niskiej emisji dwutlenku węgla, spowodowałoby to znaczne przyspieszenie dokonywania przez firmy zielonych inwestycji.

We wszystkich krajach objętych badaniem małe spółki znajdują się poniżej średniej pod względem poziomu dokonywanych oraz planowanych zielonych inwestycji. Świadczy to o tym, że dla mniejszych firm trudniejsze jest podjęcie decyzji o wyborze urządzeń o niskiej emisji dwutlenku węgla, jeżeli ich cena jest choćby nieznacznie wyższa od ceny urządzeń tradycyjnych. Krótkoterminowe potrzeby są bowiem bardziej naglące niż długoterminowe inwestycje. W Polsce zaledwie 6% małych firm monitoruje swój ślad węglowy, natomiast odsetek czyniących to dużych firm jest ponad dwukrotnie wyższy (17%). Mniej niż jedna piąta małych firm (18%) kieruje się polityką zalecającą inwestowanie w urządzenia przyjazne środowisku, podczas gdy w przypadku dużych firm odsetek ten wynosi 42%. Ambitne cele rządowe w oczywisty sposób nie uwzględniają faktów dotyczących zapotrzebowania na urządzenia przyjazne środowisku wśród małych firm.

Garry Gürtler, wiceprezes firmy Regus na region Europy Środkowej i Wschodniej: „Mimo że w Polsce wprowadzono mechanizmy finansowe mające na celu wsparcie inwestycji w energię odnawialną, przy czym wartość tych inwestycji w połowie roku 2010 ma wynieść w przybliżeniu miliard złotych, zainteresowanie urządzeniami przyjaznymi środowisku i inicjatywami dotyczącymi monitorowania jest wciąż rozczarowująco niskie, zwłaszcza wśród mniejszych spółek. A przecież małe i średnie spółki odpowiadają za połowę obrotu handlowego w kraju. Jeżeli rząd naprawdę zamierza przyczynić się do realizacji ambitnych celów globalnych dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla do połowy XXI wieku, musi dostarczyć motywacji wystarczającej do tego, by wymagane zmiany dokonały się na wszystkich poziomach. Obecnie technologie o niskiej emisji dwutlenku węgla stosowane w biznesie mają często ograniczony zakres i są sprzedawane po zawyżonych cenach. Dla firm stanowi to przeszkodę w dokonywaniu inwestycji. Jak wykazuje nasze badanie, ulgi podatkowe będą niezwykle pomocne w zmniejszeniu tej przeszkody, a ponieważ spowodują wzrost popytu, przyczynią się do powstania rynku masowego i tym samym do obniżki cen jednostkowych”.

„Inwestycje środowiskowe nie ograniczają się wyłącznie do kwestii technologicznych. Inwestycje te powinny dotyczyć wszystkich skutecznych i wymiernych inicjatyw środowiskowych, w tym zmniejszania liczby lokali, które nie są w pełni wykorzystywane. Ostrożnie szacując, w dowolnej chwili 38% pomieszczeń biurowych jest pustych , a mimo to są one oświetlane oraz ogrzewane lub ochładzane, co sprawia, że co roku niepotrzebnie emituje się tony dwutlenku węgla. Dlatego ulgi podatkowe powinny przysługiwać firmom nie tylko za zakup energooszczędnych urządzeń, lecz także za zmniejszanie nie w pełni wykorzystywanej przestrzeni biurowej”.

źródło/autor: Bond PR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu