ATON-HT nagodzony na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010

ATON-HT został laureatem konkursu „Innowacyjny projekt”. Spółka została wyróżniona za projekt „Pozyskanie kapitału na rozwój poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji”. Nagroda została wręczona przez PARP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010.

Wręczenie wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, które odbywało się w dniach 31 maja – 2 czerwca br. w Katowicach. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: Innowacyjny Projekt oraz Efektywny Przedsiębiorca/Firma.

ATON-HT zajął II miejsce w konkursie „Innowacyjny projekt”. Spółka została wyróżniona za realizację projektu „Pozyskanie kapitału na rozwój ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji”. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Spółka pozyskał środki w postaci dofinansowania kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem nowej emisji akcji firmy serii D.

Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Ryszard Parosa – twórca technologii MTT i przewodniczący RN ATON-HT oraz Ewa Błażejowska – Manager ds. Eksportu.

– Nasza firma od początku swojego istnienia opiera się na innowacyjności. Cieszymy się zatem, że właśnie za to zostaliśmy docenieni – mówi Robert Barczyk, prezes ATON-HT.

Celem konkursu jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych, w tym promowanie nowatorskich projektów, realizowanych przez beneficjentów PARP w ramach uzyskanego wsparcia, w perspektywie finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013. Organizatorem konkursów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Europejski Kongres Gospodarczy to (European Economic Congress – EEC) to największa konferencja biznesowa w Europie Środkowej. W tym roku w imprezie wzięło udział ponad 4 tys. uczestników, w tym blisko 700 panelistów – premierów, ministrów, polityków, komisarzy unijnych, prezesów największych polskich korporacji. Odbyło się ponad 60 sesji i debat panelowych poświęconych najważniejszym zagadnieniom europejskiej i polskiej gospodarki. Kongres odbył się w tym roku pod patronatem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

źródło/autor: VOICE GROUP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu