System Nabór – elektroniczna rekrutacja

Firma ProgMan S.A. jest wiodącym polskim producentem oprogramowania dla szkół i instytucji oświatowych. Do projektowania swoich rozwiązań wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne na rynku technologie. Przejrzystość interfejsu, dobrą optymalizację kodu oraz szybkość tworzenia aplikacji oprogramowanie ProgMan zawdzięcza zastosowaniu wysokiej jakości narzędzi programistycznych. Jednym ze sztandarowych produktów firmy jest, bazujący na 6 serwerach Actina Solar, System Nabór.

Główną funkcją Systemu Nabór jest wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, lecz korzyści z jego wdrożenia dotyczą nie tylko samych placówek edukacyjnych, ale także rodziców i uczniów oraz instytucji samorządowych. Z jednej strony stanowi on agregat informacji o bieżącej ofercie edukacyjnej przedszkoli i szkół, prowadzonym naborze i liczbie kandydatów. Z drugiej strony usprawnia przepływ informacji i dokumentów oraz automatyzuje wiele procedur rekrutacyjnych. System Nabór umożliwia ponadto kontrolę obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

„Wyniki naboru są dostępne od zaraz po wprowadzeniu danych, a obsługa systemu jest przystępna i nie sprawia żadnych problemów” – podkreśla Zbigniew Bury, Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Rzeszów.

System nowoczesnej rekrutacji Nabór to nie tylko cenne źródło wiedzy dla uczniów i ich rodziców. Jest to także bogate źródło informacji o aktualnych trendach i preferencjach w zakresie wybieranych przez uczniów szkół i specjalności – nieocenione dla przedstawicieli instytucji oświatowych, których zadaniem jest kształtowanie oferty edukacyjnej.

„Zbieranie informacji o liczbie oddziałów oraz liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół było bardzo pracochłonne i nie zawsze gwarantowało pełne wyniki. Monitorowanie składania wniosków przez uczniów pozwala nam określić, czy przygotowana oferta spełnia ich oczekiwania” – mówi Andrzej Staszak, Inspektor Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Aktualnie system obsługuje kilkanaście miast i powiatów (min. Opole, Rzeszów, Inowrocław, Łomża, Powiat Kołobrzeski, Powiat Ostrowski, Powiat Giżycki), ale liczba jego użytkowników stale rośnie.

„Przewidujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 z naszego systemu będzie korzystało ponad 100 000 osób, jednak dzięki wysokiej klasy serwerom i zaawansowanym metodom balansingu nie obawiamy się o wydajność systemu. Wysokiej jakości rozwiązania gwarantują, że rodzice nie mają problemów z użytkowaniem systemu Nabór nawet w najgorętszym okresie rekrutacji do szkół czy przedszkoli. System Nabór, wykorzystujący zaawansowane technologie, potrzebuje profesjonalnej platformy sprzętowej, zdolnej wykorzystać jego możliwości. Nasi inżynierowie potwierdzają, że serwery Actina Solar sprostały temu wyzwaniu, dzięki czemu powstał nowoczesny, wydajny, niezawodny, a jednocześnie przyjazny dla końcowego użytkownika i prosty w obsłudze system” – mówi Jacek Kallas, Prezes Zarządu firmy ProgMan S.A.

Technologię elektronicznej rekrutacji z powodzeniem wprowadzono w szkołach ponadgimnazjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Nowoczesny sposób prowadzenia rekrutacji usprawnił procedurę selekcji kandydatów. Zdjął on z barków dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ciężar przygotowywania oraz aktualizowania list kandydatów. W sytuacji, kiedy każdy kandydat może jednocześnie aplikować do trzech szkół, bieżące śledzenie i informowanie o przebiegu rekrutacji stanowiło duży problem organizacyjny.

„Zastosowanie nowego sposobu rekrutacji pozwala efektywnie gromadzić dane o kandydatach w formie elektronicznej, sprawdzać, czy kandydaci przestrzegają limitu trzech podań, a także automatycznie wyliczać punktację oraz układać listy klas. Wdrożenie systemu Nabór wyeliminowało między innymi chaos organizacyjny w szkołach, kiedy to nie mogliśmy przez długi czas przygotować ostatecznych list przyjętych. System rozwiązał też problem kandydatów oczekujących na dokonanie wyboru przez te osoby, które dostały się do wielu rożnych oddziałów” – mówi Izabela Bothur, dyrektor II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. „Jesteśmy zadowoleni z wprowadzenia elektronicznej rekrutacji. Jest to dla nas duże usprawnienie i oszczędność czasu, gdyż system prowadzi automatycznie kontrolę zapisu kandydatów do trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów. Zniknęło zjawisko blokowania miejsc przez najlepszych uczniów, którzy po wstępnej selekcji znaleźli się na listach wszystkich placówek, do których złożyli dokumenty. System zapewnia także bieżące monitorowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej o wolnych miejscach” – dodaje pani dyrektor.

System Nabór gwarantuje, że wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Wykorzystanie wielowarstwowego modelu ochrony opartego na najnowszych technologiach zabezpieczeń, sprawia, że oprogramowanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

System Nabór jest przygotowany do przetwarzania informacji objętych Ustawą o ochronie danych osobowych. Jego konstrukcja praktycznie uniemożliwia wyciek informacji poufnych i zabezpiecza przed wykonywaniem nieautoryzowanych operacji. System Nabór uzyskał pozytywną ocenę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas audytu, przeprowadzonego, w firmie ProgMan, wiosną 2010 roku. Istotną zaletą Systemu Nabór jest jego elastyczność. Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o wdrożeniu w wielu regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.

System Nabór skonfigurowany został na 6 serwerach Actina Solar wykorzystujących procesory Intel® Xeon® serii 55. Na serwerach fizycznych pracuje kilkadziesiąt maszyn wirtualnych pełniących role serwerów aplikacyjnych, baz danych, balansujących ruchem, archiwizujących i pełniących funkcje backupu. Szkielet sieci, w której znajdują sie serwery zaprojektowano w oparciu o osprzęt sieciowy CISCO.

„Kluczowym aspektem funkcjonowania systemu rekrutacyjnego jest jego niezawodność. Jego awaria dotknęłaby nie tylko firmę oferującą tego typu oprogramowanie, ale także wszystkie strony zaangażowane w proces rekrutacji – od nauczycieli, przez rodziców, po uczniów” – mówi Marcin Bogusz, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zaawansowanych Technologii w firmie ACTION S.A.

Wdrożenie Systemu Nabór nie niesie ze sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów związanych z inwestycją w rozwój potencjału komputerowego szkoły czy instytucji. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi oraz nie wymusza instalowania żadnych uzupełnień ani aktualizacji w procesie rekrutacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu