W I kwartale PKB wzrósł o 3 proc.

PKB Polski wzrósł w I kwartale br. o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W poprzednim kwartale wzrost wynosił 3,3 proc., podał GUS. „Widać wyraźnie, że trudno będzie w tym roku osiągnąć 3 proc. wzrost gospodarczy”– komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

”Chociaż wzrost PKB jest taki jakiego oczekiwaliśmy, to jednak jest niższy niż w IV kwartale 2009 roku. Dynamika wzrostu więc słabnie. Niepokoi duży spadek inwestycji firm, które były mniejsze o ponad 12 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Na pewno za część tego spadku odpowiada długa i mroźna zima, która zatrzymała pracę na budowach. Niemniej jednak warto pamiętać, że inwestycje maleją już od kilku kwartałów.

Na szczęście, przedsiębiorstwa odbudowywały w tym czasie zapasy, co zrekompensowało niższe inwestycje. Jeśli popatrzeć na strukturę PKB to zapasy są istotnym czynnikiem jego wzrostu. Firmy więcej produkowały, zwiększając zapasy, bo wierzą, że sytuacja gospodarki będzie się poprawiać. Nie zawiodło również spożycie indywidualne, które wzrosło o 2,2 proc. i było wyższe niż w poprzednim kwartale. Nie spełniły się więc pesymistyczne prognozy, że konsumpcja indywidualna mocno wyhamuje. Przedsiębiorstwa dobrze radzą sobie także z eksportem, który był wyższy o 9,8 proc., wobec wzrostu 1,8 proc. w IV kwartale 2009 roku. Wpływ eksportu netto na PKB wyniósł 0,7 proc., a zapasów 2,1 proc..

Odradza się przemysł. Wzrosła wartość dodana brutto w handlu i transporcie, spadła o 5,8 proc. w budownictwie, ale to głównie efekt warunków pogodowych w styczniu i lutym.

Z powodu powodzi wzrost PKB w II kwartale może być niższy niż w pierwszych trzech miesiącach. W kolejnych kwartałach powinno już być lepiej, bo koniunkturę nakręcą inwestycje związane z odbudową terenów zalanych przez wodę ”– dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu