Polska firma farmaceutyczna inwestuje w pracowników

Firma Genexo, odebrała prestiżową nagrodę „Solidny Pracodawca Roku 2009” w kategorii ogólnopolskiej.

Podczas ogólnopolskiej Gali, która odbyła się 21 maja, wręczono Grand Prix VI Edycji Konkursu „Solidny Pracodawca Roku 2009”. W gronie finalistów, którzy najrzetelniej wywiązują się z zadań polityki HR pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, znalazło się 35 firm w kategorii ogólnopolskiej, w tym polska firma farmaceutyczna Genexo. Konkurs przebiegał równolegle we wszystkich regionach polski.

Gala odbyła się w miejscu szczególnym – w zamku pokrzyżackim w Gniewie w województwie pomorskim. Mottem przewodnim tegorocznej gali było hasło: „Kryzys-nie zwalniam!”. Konkurs zorganizowany został przez redakcję „Rzeczy o Biznesie” dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”.

Genexo Sp. z o.o., to firma z całkowicie polskim kapitałem, która rozpoczęła działalność w 2002 roku i cały czas bardzo dynamicznie się rozwija. Z dwuosobowej firmy przekształciła się w stuosobowe przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dobra ocena Genexo wynika z dynamiki zmian warunków zatrudnienia w firmie, nad którymi Genexo pracowało intensywnie od kilku lat. Dla Genexo nagroda ma szerszy wymiar, ponieważ ostatni, kluczowy etap przemian w firmie wydarzył się już w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego. Genexo dołączyło do grupy firm Laureatów Konkursu, do których w ostatnich latach należały między innymi GlaxoSmithKleine, Teva i NovoNordisk.

W spółce takiej jak Genexo nastawionej na tworzenie innowacyjnych produktów sukces w dużej mierze tworzą pracownicy, których firma traktuje jak największą wartość, dba o ich rozwój i interesy. Firma prowadzi szkolenia, inwestuje w rozwój pracowników, prowadzi politykę prorodzinną. „Dziś nie można budować tożsamości organizacji bez prowadzenia polityki kadrowej, która angażuje pracowników w jej współtworzenie. Tworząc Genexo oczywistym było, że kluczem dla osiągnięcia sukcesu jest odpowiedni dobór pracowników i prowadzenie polityki kadrowej, która angażuje zespół w procesy organizacyjne i pozwala utożsamiać się z celami przedsiębiorstwa. Nagrodę tę traktujemy więc jako dostrzeżenie tych działań i zachętę do dalszego zaangażowania w kwestie dotyczące polityki kadrowej. Dołożymy starań by warunki pracy były stałym wyróżnikiem Genexo i gwarantowały utrzymanie zespołu, który przyczynia się do sukcesu organizacji” – mówi Marcin Domzalski, Dyrektor Generalny Genexo Sp. z o.o.

Tytuł „Solidny Pracodawca Roku” przyznawany jest w trzech kategoriach: regionalnej, ogólnopolskiej oraz branżowej. „Solidny Pracodawca Roku” wyłania i nagradza te przedsiębiorstwa, które z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań względem pracowników. Biorą w nim udział tysiące firm z całej Polski. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach prasy. Program powstał przede wszystkim po to, by wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się, wzorcową polityką personalną, która przekłada się na jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym polskim rynku.

Kryteria, jakimi organizator programu kieruje się przy wyborze firm nominowanych, a następnie laureatów to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym główną rolę odgrywają następujące kwestie: warunki pracy (respektowanie przepisów BHP, prawo pracy, itp.), terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery (szkolenia pracowników), opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m. in. PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe, środowisko lokalne, pracownicy), dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).

źródło/autor: Grass Roots

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu