Plany Krajowej Rady Komorniczej

Krajowa Rada Komornicza (KRK) od 18 maja br. ma nowego prezesa. Podczas VIII Krajowego Zjazdu Komorniczego wybrano dr. Jarosława Świeczkowskiego, który, jak podkreśla, zamierza aktywnie działać na rzecz poprawy wizerunku zawodu oraz na rzecz uporządkowania rozwiązań prawnych związanych z egzekucją.

Planem na najbliższy czas jest równoległa praca nad zmianami kodeksu postępowania cywilnego, które pozwolą na szybkie, skuteczne prowadzenie egzekucji sądowej zgodnie ze standardami europejskimi oraz także nad zmianą rozwiązań prawnych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Jedno z najpilniejszych zadań to wypracowanie wspólnego programu dla przyszłości zawodu komornika, zmiany przepisów dotyczących wysokości opłaty egzekucyjnej, która od dłuższego czasu jest permanentnie zmniejszana przy jednoczesnym tworzeniu coraz większej ilości kancelarii. Powoduje to, że zarówno istniejące kancelarie jaki i nowo tworzone nie mają żadnych gwarancji bezpieczeństwa finansowego. Kolejne zadanie to działania na rzecz zmiany przepisów umożliwiających komornikom sądowym dostęp do innych zawodów prawniczych. W planach Krajowej Rady Komorniczej są także działania na rzecz poprawy wizerunku komornika sądowego.

Niezależnie od spraw dotyczących środowiska komorniczego Krajowa Rada Komornicza nie pozostaje obojętna na to bieżące wydarzenia w kraju. I tak w obliczu kataklizmu – powodzi – jaki dotknął Polskę Krajowa Rada Komornicza pragnie zwrócić uwagę decydentów na stworzenie takich przepisów prawnych, które uchronią środki pomocowe przekazywane powodzianom od zajęć komorniczych na wypadek gdyby komornicy zmuszeni byli przez wierzycieli do zajmowania tych środków, bowiem obecne przepisy nie stanowią dostatecznej ochrony.

Oczywiście przedstawione tu zagadnienia to tylko część zadań, które Krajowa Rada Komornicza ze mną jako Prezesem zamierza realizować.

Jarosław Świeczkowski (ur. 6.08.1962 r.) – od 1986 r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie (Pomorze); od 18 maja 2010 r. Prezes Krajowej Rady Komorniczej. Posiada stopień naukowy doktora (od 2002 r.), obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Żonaty, posiada jedno dziecko.

źródło/autor: Krajowa Rada Komornicza

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu