OPTeam dla PGE Dystrybucja Rzeszów

OPTeam S.A. zakończył wdrożenie Centralnego Rejestru Umów ELOprofessional w PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. Celem wdrożenia było stworzenie centralnego elektronicznego rejestru umów zapewniającego zdalny i szybki do nich dostęp.

PGE Dystrybucja Rzeszów jest członkiem grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze czterech województw: podkarpackiego oraz części lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Podstawowym problemem PGE Rzeszów był brak pełnej kontroli nad procesem przygotowania umów oraz ich archiwizacji. Dotychczasowe metody przechowywania dokumentów nie pozwalały na skuteczny i szybki dostęp do nich oraz generowały wysokie koszty związane z ich poszukiwaniem, przekazywaniem i powielaniem. Powyższe utrudnienia powodowały, iż proces podpisywania umów przez strony był długotrwały.

Zaproponowane przez OPTeam S.A. rozwiązanie oparte o system ELOprofessional wykorzystuje najnowsze technologie w celu zoptymalizowania procesów dotyczących rejestrowania, administrowania, zapisywania, przechowywania i udostępniania dokumentów. ELOprofessional jest modularnym oprogramowaniem typu klient/serwer przeznaczonym dla średnich i dużych organizacji. Charakteryzuje się niekonwencjonalnym podejściem do zagadnień zarządzania i archiwizacji dokumentacji. Intuicyjność obsługi interfejsu użytkownika, przypominająca do złudzenia tradycyjne postępowanie pracownika w archiwach papierowych, wpłynęła na wysoką pozycję tego rozwiązania w rankingach oprogramowania systemów Document Management. Dodatkową zaletą systemu jest obsługa tysięcy użytkowników i zarządzanie wieloma milionami dokumentów oraz zasobami przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Dzięki wdrożonemu oprogramowaniu PGE Dystrybucja Rzeszów będzie miała skuteczną kontrolę nad wykonywanymi zadaniami. System zapewni nadzór nad umowami, zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów oraz pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Wpłynie również na zredukowanie kosztów związanych z wyeliminowaniem wielokrotnego powielania zarchiwizowanych dokumentów.

„Rozwiązanie zaimplementowanie przez OPTeam S.A. usystematyzowało archiwum umów i ułatwiło dostęp do nich. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość interfejsowania z innymi systemami, co znakomicie ułatwia eliminację dokumentów papierowych w działalności operacyjnej, a to z kolei pozwala na skrócenie czasu prowadzenia spraw” – powiedział Piotr Koba, Dyrektor Departamentu Teleinformatyki PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

Prace wdrożeniowe trwały od września 2009 roku. Kolejny etap współpracy obejmuje wdrożenie rejestru faktur.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu