Nowotomyskie gimnazjum IV generacji

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu zostało wyposażone w innowacyjną, bezprzewodową sieć WLAN IV generacji Meru Networks. To pierwsza polska szkoła, korzystająca z tego typu rozwiązań, które do tej pory w sektorze edukacyjnym stosowane były jedynie w ośrodkach akademickich.

Nowotomyskie gimnazjum od lat stawia na wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu nauczania. Placówka posiada prestiżowy tytuł „INNOWACYJNA SZKOŁA”. Jest też organizatorem Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (KASSK) – corocznego spotkania opiekunów szkolnych pracowni i sieci komputerowych oraz nauczycieli, wykorzystujących w swojej pracy nowatorskie formy kształcenia.

Sieć WLAN funkcjonowała w gimnazjum od 1996 roku. – „Wykorzystując 12 punktów dostępowych pokryliśmy zasięgiem większą część budynku szkoły. Mimo że nie były to najtańsze urządzenia dostępne w sklepach komputerowych, to jednak ich funkcjonalność odbiegała od naszych oczekiwań. Każdy Access Point trzeba było osobno konfigurować. Zdarzało się, że urządzenia zawieszały się, wtedy trzeba było wspiąć się na drabinę i je zresetować. Ponadto, niektóre z nich pracowały mniej wydajnie, a dla innych ciężko było znaleźć wolny kanał ze względu na obecność sieci WLAN w sąsiednich blokach. Trudno też było wykorzystywać w jednym miejscu większą ilość komputerów podłączonych doInternetu, np. 25 laptopów w jednej klasie. Podczas KASSK w 2009 roku w budynku szkoły testowo została uruchomiona sieć WLAN oparta o technologię Meru Networks. Wtedy po raz pierwszy miałem okazję przekonać się, jak działa prawdziwa profesjonalna sieć radiowa. Pomyślałem, że dobra szkoła zasługuje na dobrą sieć” – wspomina Dariusz Stachecki, wicedyrektor nowotomyskiego gimnazjum.

Inżynierowie firmy Advatech, która wdrożyła sieć Meru w nowotomyskim gimnazjum, zainstalowali w szkole 8 punktów dostępowych, pracujących w standardzie 802.11n, zarządzanych przez dedykowany kontroler. Wykorzystane rozwiązanie pokryło zasięgiem całą szkołę, gwarantując przepływ danych dochodzący do 300 mbps. Sprawne działanie WLAN zapewniają innowacyjne, opatentowane technologie Meru Networks – Meru Virtual Cell i Meru Air Traffic Control. Architektura Virtual Cell umożliwia wszystkim punktom dostępowym pracę na tym samym kanale, tworząc jednolity obszar pokryty zasięgiem sieci bezprzewodowej. Z kolei wykorzystanie technologii Meru Air Traffic Control pozwala na ścisły nadzór nad ruchem generowanym w sieci WLAN i zarządzanie nią pod kątem istotnych zjawisk, jak nadawanie priorytetów dla ruchu wrażliwego na opóźnienia, czy przełączanie poszczególnych klientów wireless do mniej obciążonych punktów dostępowych.

Posiadanie szybkiej i niezawodnej sieci bezprzewodowej to nie tylko wyższy komfort dla użytkowników, ale też szereg nowych możliwości dla szkoły. – „Zamiast zasięgu tylko w strategicznych częściach budynku, mamy dostęp do sieci LAN oraz Internetu z każdego miejsca: w klasach, biurach, na korytarzu, a nawet w hali sportowej. Raz skonfigurowany kontroler nie wymaga praktycznie nadzoru administratora. Wreszcie jesteśmy gotowi do realnego korzystania z technologii informacyjnej na różnych lekcjach, nie tylko podczas zajęć z informatyki. Dzięki Meru mamy wydajny dostęp do zasobów edukacyjnych, platform, dziennika elektronicznego. Przekonaliśmy się, co tak naprawdę znaczą terminy „mobilność” i „nowoczesność”, a nasza sieć jest przygotowana na usługi i aplikacje jutra” – podkreśla Dariusz Stachecki.

Wdrożenie w Nowym Tomyślu to kolejny przykład skutecznego wykorzystania rozwiązań Meru Networks w wymagającym sektorze edukacyjnym, dzięki którym zwiększa się atrakcyjność i konkurencyjność polskiego szkolnictwa. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego jest pierwszą szkołą w Polsce, która wyposażona została w tego typu technologię. Wcześniej sieci Meru z powodzeniem zostały zastosowane na wyższych uczelniach. W ramach projektu PLATON wdrożono je już w 12 ośrodkach akademickich m.in. na Politechnice Gdańskiej czy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który stanowi centrum referencyjne Meru Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu