Energetyczni partnerzy w Europie

CEEP, czyli Central Europe Energy Partners, to pierwsza branżowa organizacja z Europy Środkowej, posiadająca stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej. Stowarzyszenie powołano do życia 4 maja 2010 roku w Brukseli. Jego członkami-założycielami są: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Grupa LOTOS S.A., Grupa ENERGA S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Kulczyk Investments S.A.

Początek maja 2010 roku był szczególnie ważny dla europejskiego sektora energii. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Jacques Delors, były szef Komisji Europejskiej ogłosili 5 maja propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej (EEC). Nie przypadkowo, dzień wcześniej, w stolicy zjednoczonej Europy podpisano akt założycielski CEEP.

– Najważniejsze jest to, że CEEP ma charakter otwarty, a jego członkami mogą zostać podmioty gospodarcze, naukowo-badawcze oraz inne organizacje z Europy Centralnej działające w szerokim sektorze energii, którym zależy na reprezentacji przy Unii Europejskiej – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. oraz przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Wiele firm z regionu wyraziło już zainteresowanie przystąpieniem do CEEP. Idea powołania stowarzyszenia trafiła na podatny grunt, ponieważ priorytetem większości prezydencji w UE są sprawy związane właśnie z bezpieczeństwem w sektorze energii.

Podstawowym celem funkcjonowania CEEP jest wspieranie procesów integracji sektora energii w Europie Środkowej, w ramach wspólnej polityki UE, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze. W ramach swoich prac CEEP zajmował się będzie sprawami takich nośników energii jak węgiel, gaz, ropa naftowa i paliwa odnawialne, energia jądrowa, konektory gazowe oraz związanymi z ropą naftową i paliwami mostami energetycznymi, gazami cieplarnianymi, magazynowaniem gazów, ropy i paliw.

CEEP zamierza odegrać kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Jednocześnie organizacja będzie prowadziła prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków, pochodzących z Europy Centralnej i przyczyni się w ten sposób do harmonijnego pogodzenia interesów całej UE.

źródło/autor: Grupa LOTOS

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu