Polska gospodarka rośnie zgodnie z planem

Według informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2010 roku nasza gospodarka wzrosła o 3 proc. Takiego tempa spodziewali się ekonomiści.

Produkt Krajowy Brutto zwiększał się w pierwszych trzech miesiącach roku w zupełnie przyzwoitym tempie. Było ono co prawda nieco słabsze niż w czwartym kwartale ubiegłego roku, gdy wyniosło 3,3 proc., ale nie ma powodu do obaw. W ubiegłym roku gospodarka rozpędzała się początkowo dość powoli. Wzrost w pierwszym kwartale wyniósł zaledwie 0,7 proc., w kolejnych było już coraz lepiej. W tym roku na zbyt dynamiczne przyspieszenie raczej nie możemy liczyć. Według przewidywań ekspertów z Ministerstwa Gospodarki, w całym roku polski PKB zwiększy się o 3 proc. Nieco bardziej optymistyczne są prognozy JP Morgan. Analitycy tego banku spodziewają się wzrostu o 3,2 proc. Nie brakuje także przewidywań jeszcze bardziej optymistycznych, sięgających nawet 3,5 proc. Trzeba mieć jednak świadomość, że mimo odporności na światowy kryzys, będziemy odczuwać skutki perturbacji, z jakimi mamy do czynienia w krajach strefy euro. Warunki zewnętrzne nie są sprzyjające, jednak obserwowane osłabienie złotego działa na naszą korzyść, podtrzymując dynamikę eksportu. W pierwszych trzech miesiącach roku tempo jego wzrostu było wyraźnie mniejsze niż w poprzednich kwartałach. W kolejnym kwartale powinno być nieco wyższe. Nadal jednak głównym czynnikiem napędzającym wzrost naszej gospodarki jest popyt krajowy, którego wpływ na PKB wyniósł 2,3 punktu procentowego. Wciąż mamy do czynienia z niekorzystną sytuacją w inwestycjach. Nakłady na środki trwałe były o 12,4 proc. niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Na poprawę w tym zakresie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Roman Przasnyski, Gold Finance

źródło/autor: Ciszewski Financial Communications

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu