Realistyczne środowisko testowe dzięki rozwiązaniu GAVDI Replicator

Każda zmiana w systemie SAP HCM wymaga uprzedniego przetestowania w celu wyeliminowania potencjalnych błędów. GAVDI z myślą o procesach zachodzących w środowisku testowym i deweloperskim oferuje autorskie rozwiązanie pod nazwą Replicator, wspierające proces tworzenia realistycznego środowiska testowego.

Na system SAP HR składa się środowisko produkcyjne, rozwojowe i testowe. W środowisku produkcyjnym realizowane są procesy biznesowe na danych rzeczywistych. W środowisku rozwojowym przygotowywane są ustawienia systemu, w testowym natomiast na danych testowych sprawdza się czy wykonane ustawienia są poprawne, a funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami. Rozwiązanie GAVDI Replicator, umożliwia skopiowanie rzeczywistych danych z systemu produkcyjnego na system testowy lub rozwojowy, dzięki czemu daje unikalną możliwość przetestowania nowej konfiguracji czy zmian wprowadzanych w systemie.

Mechanizmy te dają z kolei pewność, że konfiguracja zaimportowana na system produkcyjny nie spowoduje nieoczekiwanych zmian w procesie naliczenia płac. Dzięki zastosowaniu Replicatora możliwe jest kopiowanie nie tylko danych kadrowych, ale także danych rozliczenia listy płac czy struktury organizacyjnej oraz porównanie rozliczenia listy płac.

Dla kogo stworzone jest to rozwiązanie? Replicator jest potrzebny wszystkim organizacjom, które wymagają pełnowartościowego środowiska testowego oraz chcą zmimimalizować czas przeznaczany na dostosowanie i testy systemu SAP HCM – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Zanim jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone w środowisku produkcyjnym, muszą być przetestowane w środowisku testowym. Przykładowo w przypadku wprowadzania zmian w naliczeniach płac dla pracowników, potrzebna jest wysokość płac czy historia wynagrodzeń. Dane te można ręcznie wprowadzać do systemu testowego lub co jakiś czas kopiować system produkcyjny na testowy. Alternatywą dla tych skomplikowanych i czasochłonnych działań jest Replicator, który potrafi wybrane dane ze środowiska produkcyjnego przekopiować do testowego.

Mamy potrzebę częstego testowania nowych rozwiązań. Testy są również niezbędne w przypadku błędów zgłaszanych przez naszych użytkowników. Zanim zaczęliśmy korzystać z rozwiązania GAVDI byliśmy zmuszeni robić kopie systemu, co było niezwykle czasochłonne, obciążało dział IT i sam system – mówi Paweł Borowy, dyrektor finansowy Randstad sp. z o.o. Stworzenie jednego lub dwóch przypadków testowych z jednym numerem osobowym wiązało się z koniecznością kopiowania całego systemu. Dzięki zastosowaniu nowego narzędzia mogliśmy zupełnie z tego zrezygnować. Replicator umożliwia nam wyodrębnienie dokładnie tego fragmentu danych, który nas interesuje i błyskawiczne przeniesienie go na system testowy czy deweloperski. Zyskujemy czas i pewność, że nowe rozwiązanie zostanie przetestowane na konkretnych przypadkach, które miały miejsce w przeszłości – podkreśla.

Dzięki rozwiązaniu Replicator automatyzacja testów po wgraniu not stała się dużo prostsza i szybsza. Po naliczeniu listy płac kopiujemy zaszyfrowane dane wszystkich pracowników na system testowy, wgrywamy noty, wykonujemy rozliczenie, a następnie stosujemy funkcję „Porównanie danych płacowych”, dzięki której widzimy występujące różnice i błędy, które następnie możemy skorygować – dodaje Szymon Seroka, specjalista ds. systemów informatycznych w Kompanii Piwowarskiej, która także korzysta z narzędzia firmy GAVDI.

Autorskie rozwiązania zastosowane w Replicatorze pozwalają na szyfrowanie danych w celu zapewnienia poufności. Rozwiązanie komplementarne do systemu SAP HCM pozwala na zamianę wartości wszystkich pól, które mogłyby umożliwić identyfikację pracownika na systemie testowym, dzięki czemu tak newralgiczne informacje jak np. PESEL, NIP, adres zamieszkania czy dokumenty tożsamości są bezpieczne. Dzięki temu osoby mające dostęp do środowiska testowego czy rozwojowego, np. konsultanci firmy zewnętrznej, nie mają wglądu do prawdziwych danych osobowych pracowników.

Dla nas bardzo ważną cechą Replicatora jest także łatwość obsługi. Mimo, że jest to narzędzie obsługujące niezwykle złożone procesy, jest przy tym łatwe w instalacji, bardzo przyjazne dla użytkownika, działa szybko i niezawodnie. Dzięki elastycznemu podejściu z jakim spotkaliśmy się ze strony konsultantów GAVDI, narzędzie zostało dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb i do rozwiązań już stosowanych w naszej firmie – podkreśla Paweł Borowy z Randstad.

Z rozwiązania stworzonego przez firmę GAVDI korzysta także Grupa Impel.

Obecnie współpracujemy z ponad 40 000 osób i obsługujemy ponad 4000 polskich przedsiębiorstw. Dlatego informatyzując nasze procesy kadrowe zdecydowaliśmy się na implementację dodatkowego rozwiązania, jakim jest GAVDI Replicator. Stosując to narzędzie w codziennej pracy zapewniamy sobie szybkość działania w przygotowaniu odpowiednich przypadków testowych na systemie testowym lub deweloperskim, które mogą być następnie wykorzystywane w analizie zgłoszonego problemu. To z kolei wpływa znacznie na zmniejszenie czasu przetwarzania i kosztów takiego zgłoszenia – uważa Elżbieta Piechota, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSI.

Replicator dostępny jest w ofercie GAVDI Polska jako samodzielny produkt. Oferowany jest w wersji standardowej od razu gotowej do zainstalowania lub spersonalizowanej na życzenie klienta. Może stanowić także wartość dodaną w ramach umowy serwisowej. Obecnie z rozwiązania Replicator korzystają m.in. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Bank Zachodni WBK, Volkswagen Motor Polska, PKP Cargo S.A., Enea S.A., PLL LOT oraz Grupa IMPEL.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu