Pomoc dla powodzian powinna być zwolniona z VAT

przez | 30/05/2010

„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi powinna obejmować wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorców” – uważa Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres, komentując przedstawiony do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów. Zakłada on zwolnienie z podatku VAT nieodpłatnej dostawy materiałów budowlanych, ale tylko na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami podatku VAT oraz na rzecz podmiotów prowadzących m.in. działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym.

W projekcie rozporządzenia nie uwzględniono w przeważającej części przedsiębiorców, którzy, jak każdy inny podmiot na terenie objętym bezpośrednimi skutkami powodzi, znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Krajowa Izba Gospodarcza tego typu sytuację traktuje jako przejaw dyskryminacji przedsiębiorców w stosunku do innych grup społecznych – tym bardziej, że z projektu rozporządzenia można wysnuć wniosek, że proponowane zwolnienie obejmie swoim zakresem także rolników.

W ocenie KIG, przedsiębiorcy którzy ponieśli szkodę powinni móc otrzymywać zwolnione z podatku VAT darowizny materiałów budowlanych, a dodatkowo otrzymana darowizna nie powinna skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi wynikającymi z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.