Przejdź do treści

SKOK Ubezpieczenia zdobywcą godła TERAZ POLSKA 2010

Ubezpieczenie dla Pożyczkobiorców PROMESA zostało wyróżnione najbardziej prestiżowym w Polsce znakiem jakości, który przyznawany jest od 20 lat. W tym roku do zacnego grona laureatów TERAZ POLSKA dołączyło łącznie 13 produktów, 9 rodzajów usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 9 gmin.

Zanim 24 maja br. podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym nastąpiło wręczenie statuetki Teraz Polska, PROMESA została poddana wnikliwej ocenie eksperckiej na wielu poziomach konkursowym zmagań ( zgłoszenie ubezpieczenia do konkursu nastąpiło w styczniu br.). Kapituła konkursu przyjrzała się wszelkim aspektom funkcjonowania usługi na rynku, oceniła m.in. poziom reklamacji, zakres ogólnych warunków ubezpieczenia, wyniki finansowe, a także poznała kondycję i pozycje SKOK Ubezpieczeń (w tymTU SKOK ŻYCIE SA) na rynku ubezpieczeń w Polsce. Po wnikliwych analizach, Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu tego prestiżowego znaku, potwierdzając tym samym najwyższą jakość zgłaszanej do konkursu usługi.

Z badań przeprowadzonych w 2009r. przez organizatora konkursu – fundację Godła Promocyjnego wynika, iż znak „Teraz Polska” jest rozpoznawany przez trzy czwarte polskiego społeczeństwa. 60 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ma świadomość, czego dotyczy konkurs „Teraz Polska” i jednoznaczne skojarzenia z najwyższym poziomem produktu czy usługi, które legitymują się tym charakterystycznym biało-czerwonym znakiem.

W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach Konkursu „Teraz Polska” wzięło udział około 4,5 tysiąca firm, a Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyróżniła 426 laureatów. W tegorocznej edycji przyjęto i oceniano prawie 130 wniosków weryfikacyjnych.

W tym roku, po raz pierwszy w historii Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nagrodziła wybitne osobistości, które swoim dorobkiem zawodowym i osiągnięciami w znaczący sposób przyczyniają się do promocji Polski na świecie. W tym roku statuetkę „Wybitny Polak” odebrał Wojciech Kilar (pianista i kompozytor, autor muzyki filmowej) oraz dr Hilary Koprowski (wirusolog i immunolog, twórca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio).

źródło/autor: SKOK