SAS w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management

Firma SAS Institute została sklasyfikowana w Kwadrancie Liderów w raporcie firmy analitycznej Gartner „Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management”. Według Gartnera „Liderzy raportu Multichannel Campaign Management posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych rozwiązań i osiągają wybitne wyniki w zakresie zarządzania kampaniami marketingowymi począwszy od prostych, aż po złożone i zaawansowane projekty zarządzania kampaniami.

Posiadają również wysokie kompetencje w zakresie implementacji strategii e-marketingu. Ponadto Liderzy mają silną pozycję rynkową i wysoki wskaźnik penetracji rynku oraz strategiczną wizję w zakresie rozwoju biznesu w obszarze zarządzania kampaniami.”

SAS konsekwentnie rozwija swoją ofertę w obszarze Customer Intelligence. W ostatnim czasie firma wprowadziła na rynek dwa innowacyjne rozwiązania:

  • SAS Social Media Analytics – korporacyjne rozwiązanie, które umożliwia gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z portali społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter, You Tube, a także blogów i forów internetowych. Analizując dyskusje i opinie użytkowników zamieszczane na witrynach społecznościowych przedsiębiorstwo uzyskuje kompleksowe informacje na temat ich potrzeb, zachowań i preferencji. Rozwiązanie pozwala analizować stosunek konsumentów do poszczególnych produktów i marek oraz prognozować, w jaki sposób wymiana informacji prowadzona za pomocą portali społecznościowych wpływa na działalność biznesową konkretnych firm. W oparciu o uzyskane informacje przedsiębiorstwo może szybko reagować i skutecznie dostosowywać swoje działania do potrzeb klientów i prognozowanych trendów rynkowych.
  • SAS Customer Link Analytics – pakiet narzędzi analitycznych i raportowych umożliwiający śledzenie zależności i określenie siły powiązań pomiędzy członkami sieci społecznych, a także identyfikację liderów mających wpływ na pozostałych członów grupy w celu zwiększenia skuteczności realizowanych kampanii marketingowych.

Powyższe rozwiązania są elementem kompleksowej platformy marketingowej SAS Customer Intelligence, która obok rozwiązań do optymalizacji i zarządzania kampaniami zawiera również narzędzia SAS Customer Experience Analytics, SAS Digital Marketing, SAS Marketing Automation, SAS Marketing Optimization, SAS Real-Time Decision Manager.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu