Microsoft Dynamics CRM w INFOR PL

INFOR PL, czołowy polski dostawca profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej, wdrożył system CRM w celu wsparcia bieżącej działalności grupy

Grupa kapitałowa INFOR PL jest znanym i cenionym wydawcą dziennika, prasy fachowej, książek, portalów informacyjnych i produktów elektronicznych, działającym na rynku medialnym od ponad 20 lat. W skład grupy wchodzi 7 spółek o różnym profilu działalności – Infornext.pl, INFOR Training, INFOR Biznes, INFOR Ekspert, INFOR IT, INFOR Progres oraz Lucrum. Głównymi adresatami produktów grupy są właściciele firm, menedżerowie, prawnicy, księgowi, kadrowi oraz urzędnicy.

Przed implementacją systemu firma borykała się z kilkoma problemami, między innymi rozproszeniem informacji o klientach, posiadaniem licznych baz o różnych standardach i różnej jakości danych czy też trudnościami w prowadzeniu analiz i targetowania grup docelowych. Dodatkowo, firma potrzebowała takiego narzędzia, które umożliwiłoby indywidualne podejście do procesów sprzedażowych i posprzedażowych w każdej ze spółek, które miały korzystać z rozwiązania.

Po zapoznaniu się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami klasy CRM, Zarząd grupy INFOR PL zadecydował o implementacji systemu Microsoft Dynamics CRM. Do pierwszego etapu wdrożenia został zaproszony zewnętrzny partner technologiczny, wkrótce jednak rolę głównego dostawcy rozwiązania przejęła spółka INFOR IT wchodząca w skład holdingu INFOR PL.

– Wybór systemu klasy CRM dla firmy o tak zróżnicowanych zakresach działalności jak nasza, nie był sprawą prostą. Przyjrzeliśmy się kilkunastu rozwiązaniom. Wybór padł na Microsoft Dynamics CRM. Dlaczego? Otóż przekonała nas przede wszystkim możliwość rozwoju tego produktu w przyszłości. Dodatkową gwarancją jest marka producenta. Zdecydowaliśmy się na produkty Microsoftu również dlatego, że bazują one na systemach, które są standardem w naszej firmie – mówi Marcin Malinowski, Członek Zarządu INFOR PL S.A.

Na dzień dzisiejszy wdrożenie Microsoft Dynamics CRM objęło wszystkie kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej INFOR PL, a liczba licencji sięga już blisko 200 nazwanych użytkowników. Co istotne, system jest nieustannie rozwijany o dodatkowe moduły i funkcjonalności. Obecnie system Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest integralną częścią strategii informatycznej w Grupie Kapitałowej INFOR PL.

Całe wdrożenie rozwiązania Microsoft Dynamics CRM zaprojektowano jako wieloetapowy program ułożony w sposób minimalizujący ryzyko niepowodzenia.

Pierwszy etap, obejmujący Biuro Sprzedaży Produktów Elektronicznych INFOR Lex, został zrealizowany w ciągu 7 miesięcy. W trakcie wdrożenia, poza implementacją samego systemu, opracowano nowe procedury, zoptymalizowano procesy sprzedażowe, telemarketingowe oraz obsługi posprzedażnej klientów. System umożliwił zebranie wszystkich danych w jednej, spójnej strukturze oraz zagwarantował bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Wdrożeniem objęto wtedy 50 użytkowników: handlowców, telemarketerów, pracowników działu wsparcia sprzedaży oraz menedżerów.

W ramach tego etapu dokonano znacznych inwestycji w „fundamenty” nowej infrastruktury informatycznej, zarówno pod względem sprzętu, jak też oprogramowania serwerowego. Wdrożono platformy Microsoft Windows Serwer, Microsoft Exchange oraz Microsoft SQL Server. W firmie zaimplementowane zostały nowe usługi katalogowe w pełni oparte o Microsoft Active Directory oraz nowoczesne rozwiązanie poczty elektronicznej i współdzielonych kalendarzy oparte na serwerze Microsoft Exchange.

W kolejnych etapach wdrożeniem objęto spółki INFOR Ekspert oraz INFOR Biznes, gdzie główny ciężar wdrożenia objął działy marketingu i promocji, koncentrując się na zarządzaniu wielokanałowymi kampaniami marketingowymi. Podczas tego etapu, bazując na kilkumiesięcznych doświadczeniach z użytkowania systemu, zostały wdrożone zoptymalizowane wcześniej procesy INFOR Lex.

W tym samym czasie pełnym wdrożeniem CRM została objęta spółka INFOR Training, zajmująca się organizacją specjalistycznych szkoleń, kursów i konferencji. Implementacja dotyczyła tutaj takich obszarów jak: marketing, telemarketing, mass e-mailing, procesy sprzedażowe, procesy posprzedażne, raportowanie, system prowizyjny, integracja z systemem ERP w zakresie fakturowania oraz migracja danych z dotychczasowego autorskiego systemu pełniącego rolę bazy klientów INFOR Training.

Microsoft Dynamics CRM wspomógłdziałania marketingowe podejmowane w obrębie spółek grupy kapitałowej oraz umożliwił weryfikację ich skuteczności.

– Dzięki wdrożeniu systemu Dynamics CRM w naszej firmie znacznie usprawniono realizację działań marketingowych. System umożliwił jeszcze lepsze planowanie i realizację akcji telemarketingowych, działań e-mailowych jak i kampanii direct marketingowych, ułatwił segmentację klientów, zapewnił rejestrację wszystkich informacji o kliencie oraz zapewnił zarządzanie działaniami sprzedażowymi. System usprawnił organizację pracy mobilnych handlowców w zakresie rejestracji nowych klientów, obsługi kalendarza spotkań, raportów z wizyt oraz przyjmowania zamówień. Wdrożony w naszej firmie system CRM wspomógł także weryfikację oraz realizację zamówień – mówi Aneta Kowalska, Dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży, Członek Zarządu INFOR Ekspert.

– Dzięki otwartości systemu Microsoft Dynamics CRM byliśmy w stanie nadążyć za zmianami jakie zachodziły u naszego klienta. Szczególnie na przestrzeni dwóch ostatnich lat, kiedy to z INFOR-u zaczęły się wydzielać kolejne spółki, takie jak INFOR Ekspert, INFOR Biznes czy INFOR Training – mówi Adam Czeczuk, Wiceprezes INFOR IT.

– Wdrożenie systemu CRM przypadło na okres zmian w strukturze firmy, a także na dynamiczny rozwój naszych produktów internetowych. To spowodowało, że wdrożeniem musiało być objętych więcej obszarów niż na początku zakładaliśmy. Tu nieoceniona stała się możliwość skalowania systemu – podsumowuje Marcin Malinowski z INFOR PL S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu