Wola Info na XIII Krajowej Konferencji GAZTERM 2010

Wola Info zaprezentowała własne rozwiązania podczas XIII Krajowej Konferencji GAZTERM 2010, która odbyła się w dniach 17-19 maja 2010r., w Międzyzdrojach. Tematem przewodnim spotkania był postęp technologiczny i organizacyjny w gazownictwie oraz racjonalizacja kosztów działalności branży gazowniczej w obszarze dystrybucji, przesyłu gazu oraz obrotu.

Kluczowym celem konferencji była racjonalizacja kosztów operacyjnych obejmujących dystrybucję i przesył gazu oraz obrót, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, które w procesie taryfowania nie są uznawane przez Prezesa URE jako koszty uzasadnione dla celów taryfowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie programu redukcji kosztów w działalności dystrybucyjnej.

Wsparcie systemu przyłączania klientów do sieci oraz zdalny odczyt liczników jako przykłady nowatorskich rozwiązań branżowych Wola Info, zaprezentował Andrzej Nowak, Dyrektor Dyrektor Pionu Wdrożeń, Wola Info.

– Standardowe systemy informatyczne, które działają obecnie w wielu w firmach nie pozwalają na kompleksową obsługę Procesu Przyłączeniowego. Powszechnie stosowane systemy umożliwiają rejestrację zdarzeń na kilku głównych etapach, bez możliwości zarządzania rzeczywistymi „zdarzeniami” procesu. Kolejnym mankamentem jest brak wystarczającego wsparcia dla procesu obsługi dokumentów oraz przepływu informacji w firmie – podkreśla Andrzej Nowak, Dyrektor Pionu Wdrożeń, Wola Info.

Rozwiązanie zaprezentowane przez Wola Info, które doskonale adresuje potrzeby w zakresie efektywnego zarządzania Procesem Przyłączeniowym, to zintegrowany system oparty o platformę klasy Transactional Content Management. Platforma jest kombinacją zalet systemów do zarządzania dokumentami (ang. Enterprise Content Management) oraz systemów do zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management), co pozwala na efektywną realizacja kluczowych celów, m.in. takich jak: kompleksowe wsparcie pracowników w procesie obsługi klientów. Podczas konferencji Wola Info zaprezentowała również system do zdalnego odczytu liczników, będący innowacyjnym narzędziem w zakresie dostarczania, zużycia, kontroli i rozliczania nośników energii. System umożliwia odczyt stanu liczników zarówno drogą bezprzewodową, jak i przewodową. Dostępne kanały komunikacyjne to: połączenie GSM/GPRS, droga radiowa, połączenie TCP/IP, podłączenie szeregowe RS-232. Dzięki zdalnemu odczytowi licznika zapewniona jest skuteczność oraz bezpieczeństwo pracownikom dokonującym odczytu stanu licznika na miejscu, przeprowadzanie kontroli może odbywać się zdalnie poprzez odczyt z urządzenia PDA, natomiast użytkownik jest zwolniony z obligatoryjnego dostarczania dostawcy usługi danych z odczytu

Tematyka konferencji została opracowana przez komitet naukowy pod przewodnictwem dr inż. Andrzeja Barczyńskiego. Gośćmi eventu byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa.

Tegoroczna konferencja zgromadziła 400 uczestników i już od trzynastu lat spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem specjalistów i przedstawicieli branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, przedstawicieli środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki.

źródło/autor: Everest Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu