Przejdź do treści

Ubezpieczenie „Inwestycyjna naWIGacja 20” w ofercie Alior Banku

W ofercie Alior Banku udostępnione zostało ubezpieczenie inwestycyjne o skróconej nazwie „Inwestycyjna naWIGacja 20”. Ubezpieczenie oferowane jest Klientom Alior Banku w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Inwestycyjna naWIGacja 20” wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA.

Klienci Alior Banku przystępujący do ubezpieczenia oprócz szeregu korzyści prawno-podatkowych uzyskują ochronę ubezpieczeniową, w tym zabezpieczenie na wypadek zgonu oraz zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Ubezpieczenie „Inwestycyjna naWIGacja 20” zawiera także część inwestycyjną, dzięki której Klient w okresie trzydziestu miesięcy ma możliwość zarabiania na wzrostach oraz spadkach indeksu WIG20 dzięki strategii WIG20 Tredndvol. Inwestycja zapewnia 100% ochronę kapitału w dniu zakończenia okresu inwestycji.

Charakterystyka strategii WIG20 Trendvol

Strategia WIG20 Trendvol polega na badaniu trendu i zmienności z miesięczną częstotliwością, aby na tej podstawie określić kierunek inwestycji oraz zaangażowanie w indeks WIG20. Określenie kierunku przyszłych zmian indeksu WIG20 pozwala na generowanie dodatnich wyników zarówno w sytuacji wzrostu wartości Indeksu, jak i spadku. Strategia posiada wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, który zmniejsza lub zwiększa poziom ekspozycji w indeksie w zależności od aktualnego poziomu zmienności. Dzięki temu strategia pozwala na dostosowanie się do bieżących warunków rynkowych oraz umożliwia osiągnięcie pozytywnych wyników będących nadwyżką ponad bezpieczną stopę w sposób najbardziej efektywny, tzn. zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych.

Dzięki takiej strategii, inwestycja pozwalała generować zyski zarówno w okresach hossy jak i bessy na rynku kapitałowym. Jakie stopy zwrotu klienci mogli osiągnąć w okresie od 03.01.2001r. do 27.04.2010 r., prezentuje Wykres 1. Dla pełniejszego obrazu osiąganych przez inwestycję wyników prezentujemy rozkład stóp zwrotu na Wykresie 2. Symulacja historyczna pokazuje, że w aż 32% przypadków osiągany wynik był powyżej 20% (p.a).

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia można składać w placówkach Banku i wybranych placówkach partnerskich w okresie subskrypcji do 11 czerwca 2010 r. Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,91%. Ubezpieczenie „Inwestycyjna naWIGacja 20” dostępne jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami w promocji „Razem Zyskujesz”.