Sterowanie uczuciami w firmie

Radość, akceptacja, zaskoczenie czy złość to tylko niektóre z emocji towarzyszących nam w życiu codziennym. Czy powinny być wykorzystywane w celach zawodowych? Jeśli tak, to jak je wzbudzać, wykorzystywać i kontrolować?

Emocje to integralna część ludzkiej psychiki, nierozerwalne związana z każdą jego działalnością, także zawodową. To właśnie emocje mają zasadniczy wpływ na zachowanie ludzi, powinny więc być niezwykle ważne dla każdej firmy. Umiejętność wzbudzania pozytywnych emocji, odporność na sytuacje stresowe czy eliminacja niekorzystnych zachowań są bardzo pożądanymi cechami każdego pracownika. Zainteresowanie zarówno zarządzaniem emocjami, jak i inteligencją emocjonalną wśród kadry kierowniczej jest więc coraz większe, co jest zupełnie zrozumiałe zważywszy na fakt, że odpowiednie sterowanie emocjami pomaga realizować cele organizacji, zespala pracowników i zwiększa ich motywację.

Zarządzanie emocjami jest szczególnie widoczne w rekrutacji pracowników, obsłudze klienta czy negocjacjach. Jednakże, żeby skutecznie sterować emocjami trzeba najpierw nauczyć się je rozpoznawać i rozumieć. Kadra kierownicza, liderzy grup czy zespołów powinni cechować się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej. Muszą znać mechanizmy powstawania określonych zachowań, a także narzędzia umożliwiające zmiany tych niekorzystnych czy niepożądanych. Tylko wtedy będą mogli efektywnie wpływać na zachowania i relacje międzyludzkie na stopie zawodowej. Kierownicy o dużym stopniu inteligenci emocjonalnej potrafią wzbudzić w podwładnych prawdziwy entuzjazm, skupić na wspólnym celu. Dużo szybciej zdobywają lojalność i zaufanie pracowników, a także potrafią przewidzieć ich niespodziewane zachowania. To umiejętności bardzo przydatne, jednakże nie każdy je posiada.

Efektywne zarządzanie emocjami nie jest łatwe, dlatego też można skorzystać z pomocy specjalistów. W Polsce w ostatnich latach pojawia się coraz więcej szkoleń z zakresu zarządzania emocjami i inteligencji emocjonalnej. Jest więc z czego wybierać. Teoretyczne wykłady, praktyczne szkolenia w środowisku biznesowym czy indywidualne spotkania z coachem – to tylko niektóre z możliwości. Jednak nie są to szkolenia dla wszystkich. Kto na nich najwięcej skorzysta? Z pewnością kadra kierownicza wszystkich szczebli, specjaliści ds. personalnych, menedżerowie czy team liderzy. Oni najczęściej wykorzystują emocje w celach zawodowych i to oni powinni posiadać wysoki stopień empatii, aby móc zrozumieć zachowania i postawy swoich podwładnych.

Niestety emocje w pracy to także stres. Coraz szybsze tempo życia, ciągła rywalizacja na polu zawodowym, wzrastające wymagania i brak odpowiedniego systemu motywacyjnego to tylko niektóre z przyczyn. W rezultacie silny stres odbija się na wykonywanej pracy. Pracownicy niechętnie podchodzą do wszelkich kontaktów z klientami i kontrahentami, często nie pojawiają się w pracy, mają mniejszą zdolność koncentracji – są po prostu mniej efektywni. Ponadto pojawia się wypalenie zawodowe i pracownicy tracą ochotę na jakiekolwiek kontakty z firmą. Jak można temu zapobiec? To zadanie dla menedżerów i kierowników. Dbałość o „zdrowie emocjonalne” firmy powinna się zacząć już na etapie rekrutacji pracowników, których dobór powinien być zgodny z wymaganiami związanymi z danym stanowiskiem. Nie można zatrudniać osób reagujących przesadnie emocjonalnie do pracy, która wiąże się z dużą niepewnością czy zmiennością. Należy także stworzyć przyjazną atmosferę w firmie oraz reagować na wszelkie przejawy agresji wśród pracowników. Korzystne jest też modelowanie poprawnych zachowań i nagradzanie ich. Liderzy muszą szybko reagować na wszelkie konflikty i problemy emocjonalne w firmie, tak aby nie doprowadzić do eskalacji konfliktów. Tylko wtedy możliwe jest stworzenie i utrzymanie „zdrowia emocjonalnego” w firmie.

Odpowiednie rozpoznawanie emocji i sterowanie nimi staje się obecnie umiejętnością konieczną dla kierowników i menedżerów. Związane jest to ze stale wzrastającym stopniem niepewności i zmienności w firmach. Warto więc zadbać o odpowiedni dobór kadry kierowniczej, tak aby charakteryzowała się wysokim stopniem inteligencji emocjonalnej. Realne staje się wtedy stworzenie zgranego i zmotywowanego zespołu, co jest przecież kluczem do sukcesu organizacyjnego.

Katarzyna Szczurek, IPO.pl

źródło/autor: IPO.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu