Selena wysoko wśród Pereł Polskiej Giełdy

Grupa Selena – holding spółek prowadzących produkcję i dystrybucję chemii budowlanej na całym świecie – znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu Perły Polskiej Giełdy w kategorii „przemysł i budownictwo”, obejmującej 110 przedsiębiorstw. Spółka uplasowała się również na 53. pozycji (z 348) w zestawieniu głównym. Ranking najbardziej wartościowych spółek na warszawskiej giełdzie przygotował dziennik „Parkiet”.

O pozycji Seleny w rankingu zadecydowały jej wyniki finansowe za lata 2007-2009 (przychody, zysk, rentowność kapitału, stopa zmiany kapitalizacji), wartość rynkowa oraz dynamika ceny akcji spółki.

„Realizowana przez Selenę strategia globalnego rozwoju, skoncentrowana na osiągnięciu znaczącej pozycji zarówno w kraju, jak i na światowych rynkach produktów chemii budowlanej, przynosi wymierne efekty mimo wciąż trudnej sytuacji ekonomicznej panującej w branży. Wzrost wartości giełdowej Seleny, który został doceniony przez twórców rankingu Perły Polskiej Giełdy, jest skutkiem ekspansji międzynarodowej Grupy, obejmującej rozwój organiczny i akwizycje oraz stałego poszerzania oferty o nowe grupy i innowacje produktowe. Wierzę, że realizowana przez nas strategia stanowi solidny fundament dla dalszego wzrostu i, że w kolejnych latach Grupa Selena będzie nadal generować wartość dla klientów i inwestorów” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Dynamiczny rozwój Grupy Selena doceniają też inne krajowe i międzynarodowe instytucje. W kwietniu 2010 roku spółka znalazła się w prestiżowym gronie 25 polskich przedsiębiorstw, które wraz z konkurentami z innych państw będą walczyły o pierwsze miejsce oraz międzynarodowe wyróżnienie Ruban d’Honneur w konkursie The European Business Awards. Europejski ranking wyróżnia te organizacje, które są wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym. Ocenie jury podlegają m.in. strategia biznesowa, innowacyjność, etyczne podejście do biznesu, a także wyniki finansowe.

Selena sukcesywnie pnie się także w rankingach organizowanych przez polskie media. Stabilne wyniki finansowe osiągane przez spółkę, pozwoliły jej zająć 273. miejsce w ostatnim rankingu organizowanym przez tygodnik „Polityka”, a tym samym awansować o 68 pozycji do góry w porównaniu do roku 2009. Podobny sukces spółka odniosła w tegorocznej Liście 500 największych firm działających w Polsce „Rzeczpospolitej”, plasując się na 348. miejscu, czyli o 69 miejsc wyżej niż w roku ubiegłym.

„Wzrost pozycji w rankingach oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania i zaufania wobec Seleny, dlatego dopingują nas do dalszej, konsekwentnej realizacji planów rozwoju. W celu umocnienia naszej pozycji rynkowej w Europie w pierwszym kwartale 2010 roku podwyższyliśmy do 100% nasze udziały w spółce FinSelena Oy oraz utworzyliśmy Selena Slovakia s.r.o. Obecnie trwa integracja przejętej w 2009 roku hiszpańskiej spółki Quilosa oraz producenta pap i gontów – PMI „Izolacja – Matizol” SA z Gorlic. Kontynuujemy również rozbudowę sieci sprzedaży na rynku chińskim, gdzie z końcem 2010 roku przewidywane jest uruchomienie produkcji pian montażowych w zakładzie w strefie ekonomicznej Nantong. Analizujemy także pod kątem akwizycyjnym kolejne rynki Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji” – dodał Krzysztof Domarecki.

W I kwartale 2010 roku Grupa Selena osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 132 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Jest to pozytywny efekt pełnej konsolidacji spółek Quilosa, Kvadro, Matizol oraz dobrych wyników sprzedaży uzyskanych na rynkach wschodzących – m.in. w Turcji i Rosji. Dzięki zwiększonym przychodom odnotowano także 21% wzrost marży brutto ze sprzedaży, która wyniosła 43 mln zł. Grupa osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży w wysokości 32%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu