Rynek pracy zaczyna odczuwać skutki poprawy koniunktury

Stopa bezrobocia wyniosła na koniec kwietnia 2010 r. 12,3 proc. wobec 12,9 proc. miesiąc wcześniej. W marcu 2009 roku stopa ta wyniosła 10,9 proc. Dane te wpisują się zarówno w prognozy KPP, jak i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rynek pracy zaczyna już odczuwać skutki poprawy koniunktury gospodarczej.

W kolejnych miesiącach powinniśmy mieć do czynienia z dalszym spadkiem bezrobocia. Oczywiście przy założeniu, że nie dotknie nas załamanie finansów publicznych oraz nie nastąpią zawirowania zewnętrzne – np. następstwa kryzysu greckiego.

Po pierwszych pozytywnych sygnałach z gospodarki z początku roku przychodzi kolej na ożywienie rynku pracy. Do tego dochodzą czynniki sezonowe, które dodatkowo pozytywnie wpływają na wskaźnik bezrobocia. Obecna sytuacja jest znacznie lepsza niż podczas poprzedniego spowolnienia gospodarczego, które miało miejsce w latach 2001-2002. Wtedy stopa bezrobocia w Polsce osiągała nawet 20 proc. Można się zetem spodziewać, że wychodzenie ze spowolnienia będzie się odbywać szybciej. Pozytywne efekty przełożą się bezpośrednio na spadek bezrobocia, a w dłuższej perspektywie także na wzrost wynagrodzeń.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu