Nowa infrastruktura serwerowa Kredyt Banku

EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. poinformowała, że Kredyt Bank S.A. wdrożył zaawansowany system macierzy dyskowych serii Symmetrix DMX-4. Rozwiązanie firmy EMC buduje całą infrastrukturę serwerową banku, zarówno część produkcyjną, obejmującą krytyczne systemy biznesowe, jak i część testową.

Pojemność i wydajność całego systemu może być skalowana aż do 350 terabajtów (TB) pojemności surowej (raw capacity). Z rozwiązania korzysta ponad 6000 użytkowników.

Wdrożone w Kredyt Banku macierze DMX-4 posiadają napędy typu EFD (Enterprise Flash Drive), które zawierają pamięci NAND/flash. Dyski typu flash stosowane przez firmę EMC to rozwiązania klasy korporacyjnej, które zostały specjalnie opracowane pod kątem zapewnienia wysokiej wydajności przy maksymalnych obciążeniach. Enterprise Flash Drives oferują czas odpowiedzi na poziomie poniżej jednej milisekundy, są także o 98% bardziej efektywne energetycznie od tradycyjnych dysków twardych po uwzględnieniu liczby operacji wejścia-wyjścia na sekundę, które mogą zrealizować. EMC jest pierwszą firmą, która umożliwia wykorzystanie dysków flash w środowisku NAS.

Ponadto bank wdrożył warstwę NAS wykorzystująca urządzenia typu Celerra NSX, które tworzą centralne archiwa grupowe oraz stanowią integralną część systemu Citrix. Dane przechowywane na macierzach dyskowych podlegają centralnemu procesowi backupu, wykorzystującego system EMC Networker. EMC Networker zabezpiecza heterogeniczne środowisko informatyczne, wydziela serwer sterujący wykonywaniem kopii zapasowych oraz zabezpiecza przed jednoczesną awarią zarówno serwera produkcyjnego, jak i zabezpieczającego.

Rozwiązanie wdrożone w Kredyt Banku zostało opracowane w zgodzie z procedurami planowania awaryjnego (DRP – disaster recovery planning). Infrastruktura SAN, NAS i backup są rozciągnięte na dwa ośrodki danych, pomiędzy którymi zaimplementowana jest replikacja danych w trybie synchronicznym. DRP przygotowuje plany odtworzenia obszarów działalności banku o znaczeniu krytycznym, w szczególności infrastruktury, w czasie sytuacji kryzysowej.

„Dynamiczny rozwój systemów informatycznych w firmie wymaga coraz to większej ilości pamięci masowej oraz wysokiej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Przed wdrożeniem produktów firmy EMC napotkaliśmy problemy z funkcjonalnością posiadanych wtedy macierzy dyskowych, co miało negatywny wpływ na czas przywrócenia dostępności systemów biznesowych po wystąpieniu sytuacji awaryjnej. Rozwiązania firmy EMC wdrożone w Kredyt Banku to systemy klasy enterprise, które wyróżniają się ze względu na szybką dostępność danych, wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo”- powiedział Piotr Rochala, naczelnik Wydziału ICT Storage i Backup w Kredyt Banku

Zastosowane rozwiązanie firmy EMC charakteryzuje się wysoką wydajnością i skalowalnością,

a także szeroką funkcjonalnością, szczególnie przydatną w przypadku systemów krytycznych, dla których zdefiniowany jest bardzo krótki czas planowanej niedostępności. Wdrożenie szybkich napędów EFD pozwoliło istotnie skrócić czas przetwarzania danych tzw. zamknięcie dnia, bez kosztownej i czasochłonnej ingerencji w kod aplikacji.

„Banki przetwarzają i gromadzą coraz więcej informacji. Ponadto wymagają szybkiego, bieżącego dostępu do wybranych danych, aby zapewnić swoim klientom dostęp do usług w trybie 24×7 oraz zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcji. Systemy pamięci masowej wykorzystujące technologię SSD flash budują przewagę konkurencyjną firm sektora finansowego. Jeden dysk typu flash w macierzy dyskowej EMC Symmetrix DMX-4 charakteryzuje się wydajnością równoważną trzydziestu tradycyjnym dyskom. Rozwiązanie zapewnia konkretne oszczędności finansowe przy lepszych parametrach jakościowych. Ponadto dyski SSD flash zużywają znacznie mniej prądu, a więc są przyjazne dla środowiska” – powiedział Paweł Wojciechowski, dyrektor generalny firmy EMC Poland.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu