Coaching i jego zastosowanie w biznesie

NLP – neurolingwistyczne programowanie, którego zadaniem jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz wyznaczaniu i realizacji celów – ma swoje zastosowanie w wielu dziedzinach: m.in. coachingu, zarządzaniu, edukacji, sporcie czy marketingu. Metody NLP charakteryzują się wysoką użytecznością w odkrywaniu potencjału i doskonaleniu ludzi. Zastosowanie NLP w coachingu nadaje mu praktyczny charakter, pomaga wypracować pozytywne i efektywne zachowania, umiejętności, przekonania w organizacjach, a także wspiera przy realizacji zadań i celów.

Coaching jest formą pracy i wspierania rozwoju osób oraz grup w różnych obszarach aktywności zawodowej i życiowej. Polega na aktywizowaniu mocnych stron ludzi (tzw. wewnętrznych zasobów), pomocy w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu im bardziej efektywnego współdziałania w zespole. Pomaga jednostkom i grupom w realizacji zadań i celów oraz pokonywania związanych z nimi wyzwań.

Kwalifikowani coachowie służą doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami i ludźmi. Coachowie wspierają w działaniach zmierzających do rozwoju kariery, doskonalenia indywidualnych zdolności, odkrywania i zarządzania własną motywacją czy rozwiązywania problemów.

Ludzie są z natury twórczy i posiadają zasoby niezbędne do osiągnięcia swoich celów – zadaniem coacha jest pomoc w odszukaniu i wdrożeniu u klienta tych rozwiązań i strategii działania, które są dla niego najbardziej efektywne i naturalne.

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje coachingu:

  • Coaching wykonawczy (executive coaching) – adresowany jest do prezesów, dyrektorów, kluczowych menedżerów w firmie. Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami w prowadzeniu biznesu i podnosi skuteczność działań, jakich wymaga pełnienie tak odpowiedzialnych ról;
  • Coaching zawodowy (firmowy) – dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, uzyskaniu umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do dalszego rozwoju kariery zawodowej;
  • Coaching zespołowy (team coaching) – obejmuje rozwój potencjału uczestników (pracowników) w formie pracy zespołowej. Wykorzystuje potencjał doświadczenia członków zespołu pod okiem doświadczonego. coacha. Może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie lub w poradzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją;
  • Coaching życiowy, osobisty (life coaching) – dotyczy osobistej sfery życia. Koncentruje się na rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu, związanego na przykład z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.

We wszystkich przypadkach zadania coacha są jednak podobne – jest to przede wszystkim pomoc w osiągnięciu celów, wskazanie możliwości i pomoc w wyborze nowej drogi czy wsparcie w utrzymaniu zmiany i zachowaniu nowego kierunku działania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu