AutoGuard obchodzi 10-te urodziny

przez | 27/05/2010

AutoGuard S.A., lider polskiego rynku systemów opartych na lokalizacji satelitarnej, podsumował osiągnięcia dziesięcioletniej działalności. W ciągu dwóch najbliższych lat AutoGuard planuje umocnienie pozycji na krajowym rynku usług telematycznych i ubezpieczeń oraz wypracowanie silnych podstaw do dalszej ekspansji zagranicznej. Cele strategiczne zakładają również inwestycje w rozwój w oparciu o własny know-how oraz fuzje i przejęcia podmiotów z branży telematycznej.

AutoGuard powstał w 2000 r. i od początku działalności związany jest z rynkiem usług telematycznych, wykorzystujących satelitarny system lokalizacji GPS i bezprzewodowe technologie transmisji danych. Polska jest głównym rynkiem sprzedaży produktów i usług oferowanych przez AutoGuard. Poza tym Spółka również eksportuje produkty do Krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz na Ukrainę. AutoGuard w ciągu 10 lat od powstania osiągnął pozycję „wiodącego gracza” na rynku usług pozwalających na efektywne zarządzania flotami samochodowymi oraz aktywnej ochrony pojazdów, zarówno pod względem ilości monitorowanych pojazdów, jak również osiąganych przychodów. Na sukces firmy wpłynął rozwój nowych systemów i technologii, ale także współpraca z placówkami naukowo-badawczymi. Podczas ostatniej dekady AutoGuard został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W ubiegłym roku znalazł się po raz kolejny na prestiżowej liście Gazel Biznesu, w rankingu Diamenty Forbesa oraz otrzymał tytuł Budowniczego Rynku Flotowego.

„W ciągu 10 lat, od powstania naszej firmy, osiągnęliśmy czołową pozycję na polskim rynku usług świadczonych w oparciu o lokalizację. Z naszego systemu korzysta przeszło 6000 abonentów, posiadających ponad 21 000 pojazdów. Są to przede wszystkim klienci instytucjonalni, przedsiębiorstwa transportowe, firmy flotowe. Nasze urządzenia instalowane są zarówno w samochodach osobowych przedstawicieli handlowych, jak i w pojazdach ciężarowych jeżdżących po całej Europie. Kierujemy ofertę również do osób indywidualnych, które zamiast zwykłego systemu alarmowego chcą mieć profesjonalne i pewne zabezpieczenie samochodu.” – powiedział Robert Rozesłaniec, Prezes Zarządu AutoGuard S.A.

AutoGuard działa na bardzo perspektywicznym rynku usług związanych z monitoringiem opartym na technologii GPS/GNNS, którego wartość w Polsce przekroczyła 200 mln zł. Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju firmy są osiągane wyniki finansowe. W 2009 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 33,5 mln zł, a EBITDA 9,2 mln zł. W 2010 r. Spółka zakłada wzrost przychodów o blisko 24% do wysokości 41,5 mln zł, a EBITDA do poziomu 11,4 mln zł. Wydatki inwestycyjne (Capex) związane z rozwojem produktów i systemów wyniosły w 2009 roku 2,9 mln zł. Podobny poziom nakładów jest planowany na bieżący rok.

AutoGuard w latach 2010-2012 planuje rozwijać oferowaną aplikację AutoControl©, między innymi poprzez integrację z systemami klasy ERP: SAP, CND XL, Symfonia, Raks, etc. Poza tym abonenci usług ochrony pojazdów uzyskają dostęp do nowych funkcjonalności, a mobilny komputer pokładowy NAVTO OnLine będzie informował użytkowników o stanie natężenia ruchu i korkach na drogach. AutoGuard zamierza wzmocnić działania pro-sprzedażowe nakierowane na firmy z sektora FMCG, firmy leasingowe, farmaceutyczne, ubezpieczeniowe itp. Plany rozwoju związane są również z dalszą ekspansją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz aktywnym udziałem w projektach: eCall, ETC oraz TMC. Zarząd Spółki zamierza realizować przejęcia podmiotów, których kompetencje i oferta są komplementarne do AutoGuard, co przyczyni się do konsolidacji polskiego rynku telematycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.