Wręczono wyróżnienia Raportu CSR

Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” przez redakcję tygodnika Gazeta Finansowa. Wśród nagrodzonych za szczególne zaangażowanie w działalność CSR znalazły się m.in. takie firmy i instytucje jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowy Bank Polski, „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Polkomtel S.A., Fundacja Polsat i PKP Cargo SA. Uroczystość odbyła się w Domu Dziennikarza w Warszawie.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony obszarowi CSR. Ukazały się już cztery edycje Raportu. W każdym numerze wyróżniane są firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują znakomicie przygotowane programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W raporcie znajdują się również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR, bo warunkiem sukcesu jest nie tylko wkładanie serca w prowadzony biznes, ale też okazywanie tego serca potrzebującym.

– Kiedy decydowaliśmy w redakcji, by raz na kwartał publikować w Gazecie Finansowej specjalny dodatek poświęcony CSR, niektórzy wątpili, czy kryzys jest dobrym momentem na podejmowanie takiej inicjatywy – wspominał podczas uroczystości Piotr Bachurski, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Finansowa – Obawy te były jednak niepotrzebne. Okazało się, że przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, że właśnie teraz, kiedy trudno o pomoc i pieniądze, ich wsparcie ma szczególne znaczenie – dodał Bachurski.

Laureaci „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”:

II Edycja Raportu

  • PKP CARGO S.A. i Fundacja Era Parowozów za opiekę nad zabytkami dziedzictwa techniki kolejowej i organizację V edycji „Parowozjady” w Chabówce.
  • Fundacja Polsat i kanał Polsat News za program „Wystarczy chcieć”, w którym omawiane są istotne problemy dotyczące leczenia dzieci i systemu zdrowotnego w Polsce.

III Edycja Raportu

  • Za promowanie idei bycia odpowiedzialnym, wrażliwym społecznie pracodawcą, a w szczególności za współorganizację Rankingu “Pracodawca Godny Zaufania” – konkursu promującego dobre wzorce wśród przedsiębiorców wyróżnieni zostali: Krajowa Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Instytut Globalizacji, Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
  • Polkomtel S.A. za realizację projektu na wagę ludzkiego życia – prostej, zrozumiałej i atrakcyjnej graficznie aplikacji “Pierwsza Pomoc” na telefony komórkowe, uczącej jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

IV Edycja Raportu

  • Narodowy Bank Polski za upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.
  • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. za zaangażowanie w inicjatywy z zakresu kultury, edukacji i dobroczynności – bycie odpowiedzialnym członkiem regionalnej społeczności.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu