Stopy procentowe nie wzrosną

przez | 26/05/2010

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. „Innej decyzji być nie mogło. Wzrost gospodarczy jest jeszcze słaby. Co prawda produkcja sprzedana przemysłu rośnie od 6 miesięcy, rosną również wynagrodzenia i zatrudnienie, ale I kwartale br. przychody firm były wyższe tylko o 1 proc.”– ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Widać, że firmy nie nabrały jeszcze siły. Ciągle nie podejmują bowiem decyzji o nowych inwestycjach. Podwyżka stóp procentowych mogłaby utrwalić to negatywne nastawienie przedsiębiorstw do inwestycji, co automatycznie osłabiłoby ich zdolności akumulacyjne i kredytowe oraz wpłynęło na zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. Ponadto osłabła presja inflacyjna i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach ceny pozostaną pod kontrolą. Nie wiemy co prawda jakie konsekwencje dla inflacji będzie miała powódź, ale to czynnik krótkoterminowy. Członkowie RPP wnikliwie też analizują, co dzieje się w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii. Kryzys finansów publicznych w wielu krajach Unii Europejskiej może sprawić, że wzrost gospodarczy w całej UE będzie niższy niż prognozowano, a to miałoby negatywne konsekwencje dla naszej gospodarki. W tej sytuacji RPP nie może dodatkowo dławić wzrostu gospodarczego podwyżką stóp. Jestem przekonana, że do końca roku nie będą już zmieniane” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.