Stopy procentowe nie wzrosną

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. „Innej decyzji być nie mogło. Wzrost gospodarczy jest jeszcze słaby. Co prawda produkcja sprzedana przemysłu rośnie od 6 miesięcy, rosną również wynagrodzenia i zatrudnienie, ale I kwartale br. przychody firm były wyższe tylko o 1 proc.”– ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Widać, że firmy nie nabrały jeszcze siły. Ciągle nie podejmują bowiem decyzji o nowych inwestycjach. Podwyżka stóp procentowych mogłaby utrwalić to negatywne nastawienie przedsiębiorstw do inwestycji, co automatycznie osłabiłoby ich zdolności akumulacyjne i kredytowe oraz wpłynęło na zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. Ponadto osłabła presja inflacyjna i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach ceny pozostaną pod kontrolą. Nie wiemy co prawda jakie konsekwencje dla inflacji będzie miała powódź, ale to czynnik krótkoterminowy. Członkowie RPP wnikliwie też analizują, co dzieje się w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii. Kryzys finansów publicznych w wielu krajach Unii Europejskiej może sprawić, że wzrost gospodarczy w całej UE będzie niższy niż prognozowano, a to miałoby negatywne konsekwencje dla naszej gospodarki. W tej sytuacji RPP nie może dodatkowo dławić wzrostu gospodarczego podwyżką stóp. Jestem przekonana, że do końca roku nie będą już zmieniane” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu