List przedsiębiorców z Lewiatana do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów

Niepokojące informacje o skutkach powodzi uzmysławiają polskim pracodawcom, jak ważne są wspólne działania, które mogą złagodzić ekonomiczne i społeczne następstwa kataklizmu. Obok dramatów związanych z zalanymi domami i mieszkaniami, utratą dobytku, ogromnymi szkodami w infrastrukturze, chcemy zwrócić uwagę na gospodarczy aspekt powodzi – napisali w liście do premiera Donalda Tuska, przedsiębiorcy z PKPP Lewiatan.

Zniszczenia majątku i potencjału firm oznaczają nie tylko indywidualne straty przedsiębiorcy, którego żywioł w jednej chwili często pozbawia dorobku życia, pozostawia z niespłaconymi kredytami czy pożyczkami. Zniszczenia w firmie dotykają również jej pracowników i oznaczają brak perspektyw zawodowych oraz przymusowe bezrobocie. Dlatego w tych dniach tak ważna jest solidarność z przedsiębiorcami i pracownikami, a także pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek powodzi.

Przedsiębiorstwom można szybko pomóc wykorzystując pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Uważamy, że solidarnościowy FGŚP, tworzony ze składek pracodawców, właśnie teraz powinien im służyć, ale w nieco rozszerzonej formule uwzględniającej skutki powodzi. Proponujemy zatem uruchomienie kredytu 0 proc., którego spłata mogłaby zostać rozłożona w czasie, a nawet częściowo umorzona. Sugerujemy też wprowadzenie szybkich zmian legislacyjnych w ustawie antykryzysowej. Warto także wesprzeć firmy i pracowników dotacjami na tworzenie nowych stanowisk pracy powołując się na ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wcześniej trzeba jednak rozszerzyć definicję pomocy na przypadki odtwarzania stanowisk utraconych właśnie w wyniku powodzi.

Jednocześnie PKPP Lewiatan apeluje o solidarność z przedsiębiorcami i pracownikami licząc, że inicjatywa ta spotka się z szybkim odzewem ze strony Rządu RP, Pracodawców i Związków Zawodowych reprezentowanych w Komisji Trójstronnej. Pamiętajmy, że szybkie działania i pomoc liczą się właśnie teraz, gdy szacowane są skutki powodzi, a wiele firm podejmuje decyzje o odbudowie zniszczonych miejsc pracy. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jej eksperci są gotowi wspierać wszystkie inicjatywy, które mogą pomóc dotkniętym kataklizmem pracodawcom i pracownikom.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu