Kredyt konsolidacyjny dla firm lekiem na kłopoty finansowe

Tagi:

Spłacasz kilka firmowych kredytów na raz? Coraz bardziej zaciska się pętla zadłużenia Twojej firmy? Musisz zapracować na spłatę krótkoterminowych kredytów, które coraz ciężej się obsługuje? Wyjściem z sytuacji może być kredyt konsolidacyjny.

Niemal każdy przedsiębiorca przechodził problemy z płynnością finansową. Często wówczas jest tak, że trzeba ratować się wysokooprocentowanymi kredytami, pożyczkami prywatnymi, kartami kredytowymi czy debetowymi. Łatwo wtedy o zapętlenie się. W sytuacji pojawienia się kłopotów finansowych trzeba zatem natychmiast zrobić chłodną kalkulację. Czy nasza działalność jest jeszcze opłacalna, czy może należałoby ją zamknąć i nie pogrążać się dalej? Jeśli jednak okaże się, że to tylko chwilowe załamanie koniunktury warto zastanowić się za konsolidacją zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt długoterminowy, przeznaczony na spłatę różnych zobowiązań finansowych, zabezpieczony hipoteką na wskazanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Mówiąc prościej – zamiast kilku kredytów w różnych bankach, z różnymi terminami płatności, płaci się tylko jedną ratę (w jednym banku). Ponadto zaciągając kredyt konsolidacyjny można obniżyć swoje koszty zadłużenia i miesięczne obciążenia z tytułu zaciągniętych kredytów, a także zaciągnąć do posiadanych zobowiązań tzw. kwotę wolną, która może posłużyć na bieżące wydatki lub przyszłościowe inwestycje.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tego typu zadłużenia należy podkreślić, że do zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego potrzebna jest nieruchomość. Nie musi być ona naszą własnością. Jeśli jednak należy ona do osoby trzeciej, bank będzie wymagał zgody właściciela na notarialne obciążenie hipoteki. Należy również pamiętać, iż większość banków wymaga pozytywnych opinii o terminowej obsłudze posiadanych kredytów. Konsolidacja nie jest więc dla osób, które już są w poważnych tarapatach finansowych. Gdy mamy zatem znaczące opóźnienia w obsłudze zadłużenia trzeba liczyć się z odmową udzielenia kredytu przez bank.

Kredyt konsolidacyjny można zastosować w przypadku gdy:

  • kilka posiadanych przez nas zadłużeń jest drogich (wysokooprocentowane karty kredytowe, linie debetowe, pożyczki gotówkowe) – dzięki wykorzystaniu jednego kredytu zaoszczędzimy na miesięcznej racie, gdyż oprocentowanie pożyczek gotówkowych jest nawet kilkukrotnie większe od kredytu konsolidacyjnego;
  • tracimy płynność finansową i zaczyna zaciskać się pętla zadłużenia – konsolidacja pozwoli nam wówczas obniżyć miesięczne zobowiązania;
  • ze względu na posiadanie dużej ilości zobowiązań brakuje nam środków finansowych – jeśli wartość nieruchomości nam na to pozwoli poprzez skonsolidowanie posiadanych zobowiązań, możemy zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Co firma zyska zaciągając kredyt konsolidacyjny?

  • połączy wszystkie dotychczasowe raty, dzięki czemu może płacić jedną mniejszą ratę;
  • zyska możliwość wydłużenia okresu kredytowania;
  • obniży marżę dzięki zabezpieczeniu w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości;
  • zwiększy zdolność kredytową.

Kredyt konsolidacyjny oferują obecnie m.in. PKO BP, ING Bank Śląski, Alior Bank oraz mBank. Mogą o niego ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne, spółki prawa handlowego oraz osoby wykonujące wolne zawody. Aby otrzymać kredyt konsolidacyjny trzeba posiadać zdolność kredytową, prawidłowo obsługiwać kredyty podlegające konsolidacji, a także nie zalegać wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Działalność gospodarcza musi natomiast istnieć co najmniej piętnaście miesięcy i nie mieć strat w tym okresie. Bank sprawdzi również nieruchomość, która ma być przedmiotem zabezpieczenia kredytu. Dodatkowo trzeba liczyć się z założeniem konta w banku, w którym będzie brany kredyt.

Kredytowy program konsolidacyjny dla MŚP PKO BP łączy w sobie zalety kredytu obrotowego oraz kredytu inwestycyjnego, a dodatkowo daje możliwość dobrania środków na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt dostępny jest w wielu walutach (PLN, EUR, USD, CHF), a jego wysokość ustalana jest z każdym klientem indywidualnie i zależna jest przede wszystkim od zdolności kredytowej klienta i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W ramach kredytu PKO BP akceptuje także inne formy zabezpieczenia, takie jak zastaw rejestrowy na pojazdach oraz maszynach i urządzeniach stanowiących własność lub współwłasność kredytobiorcy albo osoby trzeciej. Zabezpieczeniem może być także przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia składników majątkowych, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego typu Partner, a także pełnomocnictwo do pobierania środków zgromadzonych na rachunku w innym banku.

Kredyt konsolidacyjny dla małych firm ING Banku Śląskiego to rozwiązanie pozwalające spłacić kredyty inwestycyjne i obrotowe zaciągnięte w bankach lub innych instytucjach finansowych jednym prostym kredytem. Konsolidacji nie podlegają zobowiązania z tytułu factoringu czy zaangażowania o charakterze odnawialnym, takie jak karta kredytowa, karta charge czy kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt można zaciągnąć nawet na 10 lat i spłacać go w ratach równych bądź malejących. Zaciągnięty kredyt nie może jednak przekraczać kwoty konsolidowanego zobowiązania. Zabezpieczeniem mogą być m.in. hipoteka na nieruchomości wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, zastaw rejestrowy na nowych, bądź używanych środkach transportu, zastaw rejestrowy na innych środkach trwałych, kaucja pieniężna, czy poręczenie wekslowe. Możliwa jest także wcześniejsza bezpłatna spłata kredytu w każdym momencie trwania umowy.

Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej zabezpieczony hipoteką na nieruchomości w Alior Banku można zaciągnąć na okres maksymalnie 15 lat. Kredyt udzielany jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez konieczności dokładnego określenia przedmiotu kredytowania. Maksymalna kwota kredytu to 60% wartości nieruchomości (istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu hipoteką na nieruchomości usługowej, produkcyjnej, mieszkalnej). Kredyt dostępny jest w 5 różnych walutach. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w roku. Kredyt udostępniany jest w całości na rachunku bieżącym firmy.

Kredyt konsolidacyjny mBanku realizowany jest w ramach kredytu hipotecznego dla firm. Kredyt dostępny jest w 4 różnych walutach (PLN, USD, CHF, EUR) z maksymalnym okresem kredytowania 20 lat. W przypadku kiedy kurs waluty staje się niekorzystny, można jednak bezpłatnie przewalutować zaciągnięty kredyt. Kredyt zaciągnięty w złotówkach zawiera natomiast mechanizm bilansujący pozwalający na zmniejszenie jego oprocentowania. Założenie jest proste: jeśli posiada się w banku zarówno kredyt jak i oszczędności, to długi oraz depozyty zostają zsumowane, a odsetki powinny być naliczane jedynie od różnicy między kredytem a depozytem. Firma samodzielnie ustala próg dla środków bilansujących – na koncie jest zawsze do dyspozycji wskazana kwota, a wszystkie środki powyżej bilansują kredyt.

Kredyt konsolidacyjny często porównuje się do leczenia poważnej, zaawansowanej choroby, którą należy zdiagnozować, a następnie wyleczyć u specjalisty. W obu przypadkach nie jest rozwiązaniem zaaplikowanie pierwszego z brzegu rozwiązania. Potrzebna jest dogłębna analiza, znalezienie przyczyny zaistniałego problemu, a następnie wyleczenie go. Nie jest bowiem problemem zaciągnięcie kilku czy nawet kilkunastu kredytów. Sedno sprawy sprowadza się jednak do znalezienia jednego kredytu, który spełni wszelkie oczekiwania i pozwoli firmie na wyjście z tymczasowych kłopotów. Posiadanie kilku kredytów nie musi zatem spędzać snu z powiek. Wystarczy bowiem zawczasu pomyśleć o kredycie konsolidacyjnym.

źródło/autor: IPO.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu