Sobet S.A. ma kontrakt na 29 mln zł

Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, podpisała kontrakt ze Spółką Bilfinger Berger Budownictwo S.A. o wartości netto 29 mln zł. To największy od 3,5 lat kontrakt Spółki. Uwzględniając go, Sobet S.A. podpisał już w tym roku kontrakty na łączną sumę 55 mln PLN.

– „Ten kontrakt to bardzo ważny punkt dla naszego rozwoju. Jednostkowo stanowi on prawie połowę naszych całkowitych przychodów w ubiegłym roku. To pokazuje, że jesteśmy w stanie realizować coraz większe projekty i bardzo mocno rosnąć na poziomie przychodów ze sprzedaży. Co więcej, ten kontrakt to kolejna wyraźna oznaka ożywienia na rynku. Spodziewaliśmy się go dopiero w drugiej połowie br., jednak rynek reaguje lepiej. Łącznie w tym roku zawarliśmy już umowy o wartości ok. 55 mln zł przy rocznych przychodach za ubiegły rok ok. 63 mln zł. Będą się one przekładać na nasze wyniki zarówno w roku 2010, jak i w następnych latach.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

Termin realizacji robót został ustalony na dzień 06.02.2012 r. W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” Spółka wykona oczyszczalnię ścieków oraz roboty sieciowe.

– „Działalność w obszarze budownictwa podziemnego ma istotne znacznie z punktu widzenia wielkości i stabilności przychodów. W naszym parku maszynowym znajdują się specjalistyczne maszyny (m.in. system mikrotunelingowy i hydrauliczna wiertnica pozioma), które pozwalają na realizację trudnych infrastrukturalnych zadań na dużą skalę. To w połączeniu z referencjami uzyskanymi za poprawne wykonanie wcześniejszych kontraktów pozwala nam uczestniczyć w przetargach, które dla wielu firm są nieosiągalne. Ponadto cały czas obserwujemy wzrost prac prowadzonych w ramach dyrektyw unijnych, w zakresie modernizacji kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków. Terminy dostosowawcze są bardzo rygorystyczne, a w Polsce ciągle jest jeszcze wiele do zrobienie w tym zakresie.” – dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A .

Wyniki finansowe za I kwartał

Sobet S.A. zanotował w I kwartale 2010 r. ponad 12,48 mln zł przychodów ze sprzedaży i 635 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 8,84 mln zł przychodów i 197 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2009 roku.

„W I kwartale br. zanotowaliśmy wzrost przychodów o 41,2% w odniesieniu do analogicznego okresu 2009 roku. Wynika to z dużej skuteczności w obszarze pozyskiwanie kontraktów, zarówno od jednostek samorządu terytorialnego, jaki i od największych polskich firm budowlanych. Natomiast niekorzystny wynik netto I kwartału jest w dużej mierze rezultatem wyjątkowo długiej i mroźniej zimy, podczas której prace na poszczególnych budowach zostały zminimalizowane lub całkowicie wstrzymane. Ponadto w tym okresie zostały dokonane zakupy dużej ilości materiałów, które przez niesprzyjające warunki nie mogły zostać wykorzystane, a planowana na pierwszy kwartał 2010 roku sprzedaż musiała zostać przesunięta w czasie. Jednakże biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu przychodów w I kwartale, w tym ostatnio podpisany kontrakt na kwotę 29 mln oraz nadchodzący sezon letni, spodziewamy się znacznej poprawy rentowności już w kolejnych kwartałach.” – komentuje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A .

źródło/autor: Sobet

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu