Niezależni europejscy operatorzy pocztowi z wizytą w Krakowie

W dniach 25-26 maja 2010 na zaproszenie InPost – największego ogólnopolskiego niezależnego operatora pocztowego – odbędzie się w Krakowie spotkanie przedstawicieli ośmiu europejskich prywatnych firm pocztowych. Delegaci będą dyskutować na temat liberalizacji rynku w państwach UE.

Reprezentanci z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Szwecji, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii omówią kondycję sektora usług pocztowych w Europie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w krajach, których przedstawiciele wezmą udział w debacie. Niezależni operatorzy wymienią się doświadczeniami w zakresie działań podejmowanych na częściowo zliberalizowanych rynkach.

Głównym założeniem spotkania jest dyskusja nad ideą powołania międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm pocztowych, w celu wspólnej ochrony ich interesów. Jego zadaniem będzie przede wszystkim wspieranie – we współpracy z Komisją Europejską i krajowymi regulatorami rynku – działalności prywatnych operatorów oraz promowanie zasad wolnego rynku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ponadto, delegaci ustalą wspólne stanowisko dotyczące sytuacji niezależnych firm w odniesieniu do uprzywilejowanej pozycji operatorów publicznych.

„InPost chętnie angażuje się w wydarzenia branżowe, a uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach dodatkowo umożliwia nam obserwację trendów na światowych rynkach pocztowych. W gronie prywatnych operatorów od dawna pojawiały się głosy, by stworzyć międzynarodową instytucję, która byłaby platformą komunikacji oraz forum wymiany doświadczeń. Spotkanie w Krakowie będzie doskonałą okazją do podjęcia inicjatywy utworzenia grupy zrzeszającej prywatnych operatorów pocztowych. To projekt, który ma szansę przyczynić się do wielu pozytywnych zmian w tym sektorze” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

Dynamiczny rozwój rynku pocztowego jest wynikiem postępującej liberalizacji tego sektora. Komisja Europejska oraz Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Unii Europejskiej stoją na straży prawidłowego wdrażania procesów liberalizacyjnych, a także dążą do przestrzegania dyrektyw pocztowych, opartych na jednolitych dla wszystkich państw regułach. Stowarzyszenie będzie miało za zadanie reprezentować interesy niezależnych firm pocztowych, dla których postępująca liberalizacja jest szansą własnego rozwoju. Operatorzy, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą dążyć – w ramach powołanej instytucji – do wspólnej ochrony i poparcia dalszych wysiłków Komisji w kierunku liberalizacji rynku pocztowego.

InPost aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach i debatach branżowych organizowanych w Polsce i na świecie. W marcu 2010 roku – podczas konferencji European Postal Services w Brukseli – prezes spółki Rafał Brzoska wygłosił prelekcję pt.: „Poprawa szybkości oraz obniżenie kosztów dostarczania przesyłek”. Z kolei w kwietniu 2010 roku, na konferencji Second High Level Conference on Postal Services organizowanej przez Komisję Europejską w Walencji, Marcin Bosacki – Business Development Manager InPost, omówił w panelu poświęconym narzędziom e-commerce w usługach pocztowych zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy.

W czerwcu przedstawiciele firmy InPost wezmą udział w „World Mail and Express Europe 2010”, a w październiku w„Post Expo 2010” w Kopenhadze. Ponadto, spółka będzie uczestniczyła w konferencji Direct Marketing Days in Ukraine 2010 poświeconej marketingowi bezpośredniemu, która odbędzie się w Kijowie w dniach 3-4 czerwca 2010.

Relacje z konferencji zostaną zamieszczone na stronie www.inpost.pl oraz www.blog.inpost.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu