Mocny wzrost skandynawskich inwestycji w Polsce

Wartość inwestycji skandynawskich w Polsce wzrosła z 143,5 milionów euro w 2002 do 1613,9 milionów euro w 2008. Łączne bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji przewyższyły w 2008 roku na przykład inwestycje francuskie, holenderskie czy amerykańskie, czyniąc Skandynawię drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, zaraz za Niemcami.

Pod względem liczby podmiotów prowadzących działalność w Polsce kraje skandynawskie uplasowały się na trzeciej pozycji, za Niemcami i Holandią.

Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja są również ważnymi krajami dla eksporterów z Polski. W 2008 roku łączna wartość polskiego eksportu do tych krajów przekroczyła eksport towarów do takich krajów jak na przykład Francja czy Wielka Brytania.

Powyższe dane prezentowane są, w przygotowanym w ostatnim czasie, raporcie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC). Izba, od momentu swojego powstania w 2004 r., stała się trzecią co do wielkości bilateralną izbą gospodarczą w Polsce biorąc pod uwagę liczbę członków, zrzeszając pod swoimi skrzydłami ponad 340 firm.

Rok 2009, wg danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) był również dobry dla skandynawskich inwestycji. Firmy z północy Europy zainwestowały w ubiegłym roku w Polsce łącznie ponad 110 milionów euro, reprezentując co szóstą nowo rozpoczętą inwestycję w naszym kraju.

„Zainteresowanie skandynawskiego biznesu polskim rynkiem ciągle wzrasta. Firmy skandynawskie odgrywają dużą rolę w Polskiej gospodarce już nie tylko jako inwestorzy zagraniczni, ale także jako pracodawcy i odpowiedzialni obywatele” mówi Peter Nielsen, Przewodniczący SPCC.

„Patrząc w przyszłość, konstruktywne zaangażowanie Polski i jej regionów w nową strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego stwarza nam możliwość dalszego rozwoju współpracy gospodarczej, a także budowania partnerstwa pomiędzy polskimi i skandynawskimi firmami” kontynuuje Peter Nielsen. „Region basenu Morza Bałtyckiego ma ogromny potencjał aby stać się wiodącym ośrodkiem zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju, który sprzyja dobrobytowi wszystkich jego mieszkańców”, podsumowuje.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 2004 w wyniku połączenia czterech niezależnych organizacji biznesowych: duńskiej, fińskiej, norweskiej i szwedzkiej. Izba posiada swoją główną siedzibę w Warszawie, ale ma także sieć regionalnych przedstawicieli w Poznaniu, regionie Trójmiasta, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.

„SPCC chce wykorzystać silną pozycję gospodarczą Skandynawii w Polsce, aby stać się mocnym głosem skandynawskich inwestorów” podsumowuje Peter Nielsen.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: http://www.spcc.pl/images/file/raport_inwestycje.pdf

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu