Grupa Kapitałowa IQ Partners osiągnęła ponad 0,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2010 roku

IQ Partners S.A. – fundusz venture capital, który inwestuje w projekty związane z Internetem, nowymi technologiami i telekomunikacją opublikował skonsolidowane wyniki za I kwartał 2010 roku.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2 847 tys. zł, natomiast okres od stycznia do marca 2010 roku grupa kapitałowa IQ Partners S.A. zakończyła wynikiem 414 tys. zysku netto. „Wypracowany przez grupę kapitałową zysk netto oznacza, że spółki, które wchodzą w skład portfela inwestycyjnego IQ Partners S.A. generują dodatnie wyniki finansowe” – podsumowuje Maciej Hazubski, prezes zarządu IQ Partners S.A. Na poziomie jednostkowym spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 172 tys. zł. „Strata netto za pierwszy kwartał to efekt tego, że w tym okresie nie przeprowadzaliśmy żadnej transakcji będącej wyjściem z inwestycji” – wyjaśnia Maciej Hazubski, prezes zarządu IQ Partners S.A. „Nie prowadzimy żadnej dodatkowej działalności poza tą określaną jako venture capital, dlatego też brak przychodów ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek zależnych oznacza dla nas brak przychodów w danym okresie rozrachunkowym” – dodaje prezes.

IQ Partners S.A. koncentrowała swe działania na zarządzaniu będącym w posiadaniu spółki portfelu inwestycyjnym. W centrum uwagi znajdowały się spółki Zakupy.com S.A., Screen Network S.A. oraz Site S.A. Ostatnia z nich prawdopodobnie jeszcze w maju znajdzie się w gronie spółek notowanych na NewConnect. Zarządzający IQ Partners prowadzili również aktywne poszukiwania ciekawych projektów inwestycyjnych pod dwa inkubatory – InQbe sp. z o.o. oraz Ventures Hub sp. z o.o.

Po udanym debiucie spółki zaleznej – e-Kiosk S.A., IQ Partners planuje w tym roku jeszcze co najmniej dwie spółki będące w portfelu inwestycyjnym funduszu wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu NewConnect – są to Site S.A. oraz Acreo S.A.

źródło/autor: IQ Partners

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu