ATC Cargo S.A. w czerwcu zadebiutuje na NewConnect

ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – w czerwcu 2010 r. zadebiutuje na rynku NewConnect.  W ramach prywatnej emisji Spółka pozyskała 2,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na intensyfikację działań na rynku, rozbudowę i wdrożenie systemów informatycznych B2B oraz budowę systemu franczyzowego. Funkcję Oferującego/Autoryzowanego Doradcy pełnił Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.

„Jesteśmy już na ostatnim etapie przygotowań do debiutu. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem, udało się ją zrealizować w ciągu zaledwie kilku dni. Jest to dla nas szczególnie istotne z punktu widzenia planów przenosin na rynek regulowany, które chcielibyśmy zrealizować
w perspektywie dwóch lat. Przy czym zdajemy sobie sprawę, że dla inwestorów same wyniki finansowe czy dobre fundamenty Spółki to nie wszystko, liczą się także takie wartości jak m.in. płynność akcji czy zachowanie kursu, nad czym także będziemy pracować.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Do klientów ATC Cargo S.A. należą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, krajowi liderzy na swoich rynkach, jak i największe międzynarodowe korporacje. Spółka uczestniczy między innymi w realizacji jednego z największych kontraktów logistycznych w Polsce z koncernem IKEA. Na początku bieżącego tygodnia Spółka podpisała w Hamburgu umowę z kolejnym dużym koncernem – Imperial Tobacco Group.

„Podpisanie umowy z Imperial Tobacco Group ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Z jednej strony znacząco wpłynie na poziom osiąganych przychodów, które już od początku br. wykazują bardzo dobrą dynamikę wzrostową. Z drugiej strony umowa ta jest jedną z kolejnych, zwiększających dywersyfikacje przychodów. Pracujemy aktualnie również nad kilkoma nowymi, dużymi projektami.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Wyniki finansowe

W I kwartale 2010 roku przychody ATC Cargo S.A. wzrosły o 122,3% do 16 mln zł z 7,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie w I kw. 2010 ATC wypracowało zysk netto w wysokości 318 tys. zł, wobec 34 tys. zł straty rok temu. Wypracowany zysk netto był też wyższy niż zysk w całym 2009 roku (301 tys. zł).

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE ATC CARGO S.A.

Wybrane dane (tys. zł) I kw. 2010 I kw. 2009 Zmiana 2009 2010 (P)
Przychody netto ze sprzedaży 16 031,02 7 208,97 +122% 35 603,26 49 994,76
Zysk ze sprzedaży 535,07 1,53 +3485% 702,77 1 536,13
Zysk/strata netto 318,77 -34,21 n/a 301,36 1 035,53

„Docelowo zamierzamy zająć czołową pozycję wśród firm spedycyjno logistycznych, świadczących usługi frachtu morskiego na rynku polskim. W ramach tej emisji skupimy się głównie na rozbudowie struktury terenowej i operacyjnej. Na obecnym etapie rozwoju inwestycja w ten obszar Spółki  przełoży się na znaczny wzrost przychodów i rentowności. Przy czym jeszcze przed realizacją tych założeń notujemy coraz lepsze wyniki, szczególnie na poziomie zysku ze sprzedaży, który w I kwartale br. wzrósł aż o 3485% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. W całym roku 2010 spodziewamy się przynajmniej 1 mln zł zysku netto, tj. wyniku trzykrotnie wyższego niż w roku 2009. Z uwagi na lepsze od oczekiwań wyniki I kwartału oraz na pełny sukces oferty prywatnej, nie wykluczamy przekroczenia tej prognozy.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu