Największa klasówka wśród polskich menedżerów

Menedżerowie zdają sobie sprawę z tego, że ich talenty i silne strony to nie wszystko. Aby odnieść sukces muszą posiadać również wiedzę. Dlatego też tłumnie wzięli udział w największej biznesowej klasówce przeprowadzonej wśród kadry menedżerskiej na platformie e-learningowej programu Talent Club.

Menedżerowie chcą sprawdzać swoje kompetencje i znajomość podstawowych obszarów funkcjonowania firmy. W sumie wypełnili aż 9777 testów wiedzy z zakresu marketingu, technik sprzedaży, finansów oraz zarządzania (kompetencji menedżerskich). Testy zamieszczone na platformie e-learningowej Talent Club pomagają zdefiniować menedżerom, w którym miejscu danej dziedziny wiedzy są i pozwalają obrać właściwy kierunek rozwoju. Każdy test składa się z trzech poziomów trudności, tak aby mogły go wykonać osoby na różnym poziomie zaawansowania. – podkreślił Marek Smolarz, dyrektor generalny Diners Club Polska, organizatora programu Talent Club. – Pytania w większości są zamknięte, a trzeci ostatni etap to case study (studium przypadku), które sprawdza wiedzę praktyczną z danego obszaru wiedzy.

Najpopularniejszym testem okazało się zarządzanie, czyli kompetencje menedżerskie. Test wykonało 4049 osób. Na drugim miejscu znalazły się finanse – 2308 wykonanych testów. Trzecie miejsce przypadło sprzedaży z 1809 wypełnionymi testami. Najmniej popularną „klasówką” okazał się marketing – 1611 wykonanych testów.

W czym polscy menedżerowie są najlepsi? Tu wyniki nie są zbyt zaskakujące. Najlepiej poszedł im test z dziedziny marketingu – aż 42% osób wykonujących test ukończyło trzeci etap (349 osób). Bardzo dobrze menedżerowie wypadli też w dziedzinie zarządzania – 38% osób sprawdzających swoją wiedzę z tego obszaru wiedzy przeszło przez wszystkie etapy trudności (743 osoby). Na trzecim miejscu znalazła się sprzedaż – tu 27% osób zaliczyło trzeci etap (232 osoby). Zdecydowanie najgorzej wypadła wiedza menedżerów z dziedziny finansów – tylko 14% osób pozytywnie zakończyło trzeci etap (173 osoby).

Na podstawie zaprezentowanych wyników możemy przyjąć pewne założenia, dotyczące kompetencji polskich menedżerów, którzy wypełnili testy wiedzy na platformie e-learningowej. Wyniki wskazują, że wypadli oni najsłabiej w obszarze wiedzy z zakresu finansów. Oczywiście należałoby to kompleksowo sprawdzić w badaniu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie, ale wyniki testów mogą wskazywać na podział kompetencji pomiędzy poszczególne działy i ich poziom specjalizacji. – zauważył Tomasz Hoffmann z firmy Learn Up, ekspert Talent Club. W większych firmach, gdzie są wyspecjalizowane działy finansowo-księgowe menedżer nie musi posiadać wszechstronnej wiedzy i w sytuacjach, w których musi wykorzystywać wiedzę dotyczącą finansów korzysta ze wsparcia działu finansowego. Większą wszechstronnością będą musieli wykazać się menedżerowie pracujący w mniejszych firmach, gdzie menedżer często odpowiada za kilka obszarów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu