Przejdź do treści

Jan Maciejewicz nowym Prezesem Zarządu Infovide-Matrix SA

1 czerwca rolę Prezesa Zarządu Infovide-Matrix SA podejmie jeden z czołowych polskich menedżerów – dr Jan Maciejewicz, współtwórca i wieloletni szef polskich oddziałów firm Deloitte&Touche oraz A.T. Kerney, wiceprezes PKN Orlen. Funkcję Wiceprezesów Zarządu Infovide-Matrix pełnić będą w dalszym ciągu Jacek Królik i Borys Stokalski.

Dotychczasowy Prezes Zarządu – Marek Kobiałka, będzie przez uzgodniony czas pełnił funkcję doradcy nowego Prezesa. Następnie przejdzie do Rady Nadzorczej, aby z tej perspektywy i wspólnie z nowym Zarządem wspierać realizację bardzo ambitnych celów rozwojowych, jakie Infovide-Matrix stawia na najbliższe lata. Marek Kobiałka pozostanie głównym akcjonariuszem spółki.

Zmiana ta jest istotnym elementem projektu transformacji Infovide-Matrix, której celem jest konsekwentne przekształcanie firmy w czołową grupę na rynku usług IT w Polsce.

„Osiągnięta przez Infovide-Matrix pozycja lidera konsultingu IT i wiodącego dostawcy systemów na zamówienie jest fundamentem do dalszego rozwoju firmy, którą kierowałem przez kilkanaście lat i której wciąż pozostaję głównym udziałowcem. Wszechstronne kompetencje i doświadczenie branżowe Jana Maciejewicza były powodem decyzji o powołaniu go na stanowisko Prezesa Zarządu. Jestem przekonany, że z sukcesem sprosta on wyzwaniom związanym z planami rozwoju spółki. Po przekazaniu spraw spółki, zamierzam nadzorować i wspierać wdrożenie nowej strategii na lata 2010-2013 i w tym celu ubiegać się o stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do tego czasu, będę pełnił funkcję doradcy nowego Prezesa.“ – mówi Marek Kobiałka, dotychczasowy Prezes Zarządu i główny udziałowiec Infovide-Matrix SA.

Nowy Prezes zapowiada intensywny rozwój Infovide-Matrix w Polsce. „Wspólnie z moimi partnerami z zarządu i całym zespołem managerskim naszej grupy kapitałowej zamierzamy skoncentrować się przede wszystkim na budowaniu firmy zdolnej do sprzedaży i realizacji złożonych projektów biznesowych. Chcemy skutecznie konkurować z graczami z najwyższej światowej ligi.“ – mówi Jan Maciejewicz, nowy Prezes Infovide-Matrix SA.

Jan Maciejewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z 1979 r. (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczął od pracy na macierzystej uczelni, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w 1981 r. Pracował również jako konsultant organizacji międzynarodowych (m.in. ITC, UNCTAD). Od 1986 r. był doradcą w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie brał m.in. udział w negocjacjach w sprawie liberalizacji usług. Był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda. Pracę w konsultingu rozpoczął w 1990 r. od otrzymania misji utworzenia polskiego oddziału Deloitte & Touche, gdzie objął stanowisko prezesa i partnera zarzadzającego. Po pięciu latach organizował w Polsce firmę doradztwa strategicznego A.T.Kearney, w której pełnił funkcję partnera zarządzającego. Od grudnia 2004 został wiceprezesem PKN Orlen ds. zarządzania kosztami. Ze spółką rozstał się w marcu 2007, zostając następnie akcjonariuszem firmy świadczącej usługi doradztwa finansowego ICENTIS Corporate Solutions. W maju 2010 r. został powołany przez Radę Nadzorczą Infovide-Matrix na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.