Integer.pl – wzrost przychodów o niemal 73% w I kwartale 2010 roku

przez | 24/05/2010

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – uzyskał w I kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 42,19 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 73% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (24,41 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,84 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w I kwartale 2009 roku o 32,4%. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 9,1%, a skonsolidowana EBITDA wyniosła w analizowanym okresie 7,42 mln zł z dynamiką sięgającą 112,5%.

W okresie styczeń-marzec 2010 roku Grupa Integer.pl kontynuowała działania w zakresie poszerzania geograficznego zasięgu prowadzonej działalności, jak również portfolio świadczonych usług. Znaczące nakłady finansowe zostały poniesione w związku z:

  • rozwojem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów 24/7 – uruchamianie kolejnych urządzeń na terenie całego kraju oraz dalsze prace rozwojowo-badawcze i działania promocyjno-marketingowe
  • realizacją projektu outsourcingu e-faktur
  • przygotowaniami do wdrożenia projektu z obszaru direct mailingu opartego o technologie mobilne z obszaru GSM.

Ponadto, Grupa kontynuowała również działania zmierzające do uruchomienia w II kwartale 2010 roku poczty hybrydowej oraz płatności mobilnych.

„Pierwszy kwartał 2010 roku upłynął w Grupie Integer.pl pod znakiem intensywnych przygotowań do wdrożenia kolejnych produktów, które zrewolucjonizują sektor finansowy i pocztowo-kurierski. Głęboko wierzymy, że rozwój przez innowacje jest wysoko ceniony przez rynek, czego przykłady widzimy w codziennej współpracy z naszymi klientami i partnerami. Zakładamy tym samym, że wysoka konkurencyjność spółek z Grupy Integer.pl ugruntuje ich stabilną pozycję, a wdrażane aktualnie projekty wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój oraz uzyskiwane wyniki finansowe” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Dokonania grupy Intiger.pl w I kwartale 2010 roku:

Zawarcie znaczącej umowy z operatorem telekomunikacyjnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek w obrocie krajowym. Szacowana wartość umowy wyniesie w okresie 5 lat około 60 mln zł

Zawarcie istotnej umowy w zakresie dostawy i montażu kolejnej partii automatycznych urządzeń do nadawania i wydawania paczek – paczkomatów (InPost)

Kontynuacja prac nad wdrożeniem nowych usług, które wejdą na rynek w 2010 roku – poczta hybrydowa, mobilne płatność oraz outsourcing e-faktur (Grupa Kapitałowa)

Działania umożliwiające wejście w nowe obszary biznesowe związane z rynkiem direct marketing oparte na technologiach GSM (Integer.pl)

Wzrost udziałów Nordea OFE z 4,56% do 5,31% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Integer.pl

Uruchomienie usługi Paczkomaty 24/7 w województwie dolnośląskim

Kampanie promocyjno-marketingowe usługi Paczkomaty 24/7 we współpracy między innymi z kluczowymi partnerami projektu – Merlin.pl oraz Intymna.pl (Walentynki, Dzień Kobiet oraz urodziny Merlin.pl)

Uruchomienie usługi nadawania przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów 24/7

Uruchomienie – w ramach kontynuacji działań rebrandingowych – serwisu korporacyjnego: www.integer.pl oraz firmowej strony www.inpost.pl.

Cele strategiczno-rozwojowe grupy Intiger.pl w 2010 roku:

  • zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności
  • wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 12% i zwiększenie liczby doręczanych listów z 9 mln w grudniu 2009 roku do 19 mln miesięcznie do końca 2010 roku
  • systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce
  • świadczenie usługi Paczkomaty 24/7 za pośrednictwem 450 maszyn na terenie całej Polski

„Źródłem sukcesu Grupy Integer.pl są systematycznie realizowane inwestycje w nowoczesne rozwiązania, niedostępne dotychczas na polskim rynku pocztowo-kurierskim oraz w branży kolportażu druków reklamowych. Odważna strategia w odniesieniu do prowadzonego biznesu sprawia, że nowości produktowe i niestandardowe usługi wprowadzane przez spółki z Grupy Integer.pl spotykają się z pozytywnym odbiorem i ogromnym zainteresowaniem, tak klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a co za tym idzie – ze wzrostem uzyskiwanych wyników finansowych” – dodaje Rafał Brzoska.

Grupa Integer.pl przygotowana jest do finansowania bieżącej aktywności inwestycyjnej. Systematyczna współpraca ze strategicznymi dla spółki InPost klientami stanowi zabezpieczenie przychodów i rosnących zysków. Ponadto, Grupa dywersyfikuje źródła finansowania projektów realizowanych w 2010 roku, pozyskując między innymi dotacje unijne. Poziom dofinansowania z UE (około 55 mln zł w latach 2008-2009) jest niemal trzykrotnie wyższy niż środki pozyskane z oferty publicznej. Integer wspiera się również emisją obligacji.

Ze środków unijnych współfinansowany jest m.in. rozwój usługi Paczkomaty 24/7. W latach 2008-2009 Grupa Integer.pl podpisała umowy na dotację paczkomatów o wartości ponad 40 mln zł. Łączna wartość, którą firma planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, określona jest na 150 mln zł do końca 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.