Integer.pl – wzrost przychodów o niemal 73% w I kwartale 2010 roku

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – uzyskał w I kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 42,19 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 73% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (24,41 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,84 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w I kwartale 2009 roku o 32,4%. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 9,1%, a skonsolidowana EBITDA wyniosła w analizowanym okresie 7,42 mln zł z dynamiką sięgającą 112,5%.

W okresie styczeń-marzec 2010 roku Grupa Integer.pl kontynuowała działania w zakresie poszerzania geograficznego zasięgu prowadzonej działalności, jak również portfolio świadczonych usług. Znaczące nakłady finansowe zostały poniesione w związku z:

  • rozwojem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów 24/7 – uruchamianie kolejnych urządzeń na terenie całego kraju oraz dalsze prace rozwojowo-badawcze i działania promocyjno-marketingowe
  • realizacją projektu outsourcingu e-faktur
  • przygotowaniami do wdrożenia projektu z obszaru direct mailingu opartego o technologie mobilne z obszaru GSM.

Ponadto, Grupa kontynuowała również działania zmierzające do uruchomienia w II kwartale 2010 roku poczty hybrydowej oraz płatności mobilnych.

„Pierwszy kwartał 2010 roku upłynął w Grupie Integer.pl pod znakiem intensywnych przygotowań do wdrożenia kolejnych produktów, które zrewolucjonizują sektor finansowy i pocztowo-kurierski. Głęboko wierzymy, że rozwój przez innowacje jest wysoko ceniony przez rynek, czego przykłady widzimy w codziennej współpracy z naszymi klientami i partnerami. Zakładamy tym samym, że wysoka konkurencyjność spółek z Grupy Integer.pl ugruntuje ich stabilną pozycję, a wdrażane aktualnie projekty wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój oraz uzyskiwane wyniki finansowe” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Dokonania grupy Intiger.pl w I kwartale 2010 roku:

Zawarcie znaczącej umowy z operatorem telekomunikacyjnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek w obrocie krajowym. Szacowana wartość umowy wyniesie w okresie 5 lat około 60 mln zł

Zawarcie istotnej umowy w zakresie dostawy i montażu kolejnej partii automatycznych urządzeń do nadawania i wydawania paczek – paczkomatów (InPost)

Kontynuacja prac nad wdrożeniem nowych usług, które wejdą na rynek w 2010 roku – poczta hybrydowa, mobilne płatność oraz outsourcing e-faktur (Grupa Kapitałowa)

Działania umożliwiające wejście w nowe obszary biznesowe związane z rynkiem direct marketing oparte na technologiach GSM (Integer.pl)

Wzrost udziałów Nordea OFE z 4,56% do 5,31% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Integer.pl

Uruchomienie usługi Paczkomaty 24/7 w województwie dolnośląskim

Kampanie promocyjno-marketingowe usługi Paczkomaty 24/7 we współpracy między innymi z kluczowymi partnerami projektu – Merlin.pl oraz Intymna.pl (Walentynki, Dzień Kobiet oraz urodziny Merlin.pl)

Uruchomienie usługi nadawania przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów 24/7

Uruchomienie – w ramach kontynuacji działań rebrandingowych – serwisu korporacyjnego: www.integer.pl oraz firmowej strony www.inpost.pl.

Cele strategiczno-rozwojowe grupy Intiger.pl w 2010 roku:

  • zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności
  • wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 12% i zwiększenie liczby doręczanych listów z 9 mln w grudniu 2009 roku do 19 mln miesięcznie do końca 2010 roku
  • systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce
  • świadczenie usługi Paczkomaty 24/7 za pośrednictwem 450 maszyn na terenie całej Polski

„Źródłem sukcesu Grupy Integer.pl są systematycznie realizowane inwestycje w nowoczesne rozwiązania, niedostępne dotychczas na polskim rynku pocztowo-kurierskim oraz w branży kolportażu druków reklamowych. Odważna strategia w odniesieniu do prowadzonego biznesu sprawia, że nowości produktowe i niestandardowe usługi wprowadzane przez spółki z Grupy Integer.pl spotykają się z pozytywnym odbiorem i ogromnym zainteresowaniem, tak klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a co za tym idzie – ze wzrostem uzyskiwanych wyników finansowych” – dodaje Rafał Brzoska.

Grupa Integer.pl przygotowana jest do finansowania bieżącej aktywności inwestycyjnej. Systematyczna współpraca ze strategicznymi dla spółki InPost klientami stanowi zabezpieczenie przychodów i rosnących zysków. Ponadto, Grupa dywersyfikuje źródła finansowania projektów realizowanych w 2010 roku, pozyskując między innymi dotacje unijne. Poziom dofinansowania z UE (około 55 mln zł w latach 2008-2009) jest niemal trzykrotnie wyższy niż środki pozyskane z oferty publicznej. Integer wspiera się również emisją obligacji.

Ze środków unijnych współfinansowany jest m.in. rozwój usługi Paczkomaty 24/7. W latach 2008-2009 Grupa Integer.pl podpisała umowy na dotację paczkomatów o wartości ponad 40 mln zł. Łączna wartość, którą firma planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, określona jest na 150 mln zł do końca 2011 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu