Grupa FAMUR: wyniki finansowe za I kwartał 2010

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnął po pierwszym kwartale 2010 roku przychody w wysokości 162,8 mln zł. Wynik netto Grupy wyniósł 21 mln zł, co oznacza wzrost o 32,1% względem tego samego okresu roku poprzedniego.

Grupa FAMUR ma niskie wskaźniki zadłużenia oraz wysoką płynnością finansową. Daje to podstawy do realizacji ambitnych planów rozwoju Grupy, obejmujących zarówno inwestycje w moce wytwórcze, jak i akwizycje. Zakład produkcyjny „Famur 2” jest w trakcie budowy, a prace realizowane są w szybkim tempie. Oddanie gotowej fabryki – wyposażonej w pełne ciągi technologiczne, umożliwiające produkcję maszyn górniczych, napędów o dużej mocy i ciężkich przekładni przemysłowych – planowane jest na początek 2011 roku.

„Rezultaty pierwszego kwartału 2010 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Prowadzimy zaawansowane rozmowy handlowe z kontrahentami w kraju oraz za granicą. Ze względu na wciąż odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego, podpisanie finalnej umowy zajmuje bez porównania więcej czasu niż w okresie koniunktury. Mimo to zakładamy, że powodzeniu negocjacji sprzyjać będzie widoczna, coraz bardziej otwarta względem sektora górniczego polityka kredytowa banków na świecie” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

Głównym wyzwaniem Grupy jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, zapewniających coraz większe bezpieczeństwo górników, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności wydobycia. Systematycznie zwiększana jest sprzedaż elementów systemu e-kopalnia polskim i zagranicznym kontrahentom.

Grupa FAMUR na bieżąco współpracuje z największymi polskimi spółkami węglowymi. Kooperacja dotyczy zarówno dużych inwestycji – obejmujących sprzedaż nowych urządzeń – jak również najmu maszyn oraz dostaw części zamiennych i usług serwisowych. W okresie od 4 listopada 2009 do 29 kwietnia 2010 Grupa FAMUR zawarła szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową. Kontrakty przekroczyły łącznie kwotę 60,5 mln zł. Umowa ramowa z KW o największej wartości zawarta została przez konsorcjum spółek FAMUR SA i FAMUR Sp. z o.o. na sumę ponad 9,3 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu