Strategia rozwoju Integer.pl na lata 2010-2012

E-faktura multioperatorska, mobilne płatności, usługi oparte o technologie GSM oraz poczta hybrydowa – to kluczowe projekty Grupy Integer.pl, których realizacja planowana jest na lata 2010-2012. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 30 mln zł. Aktywna polityka biznesowa i dobre wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku są zapowiedzią dynamicznego rozwoju Grupy w kolejnych latach.

Przewagą konkurencyjną Integer.pl – czołowej polskiej grupy pocztowej i niezależnego operatora finansowego – jest szerokie portfolio usług opartych na zawansowanych systemach teleinformatycznych. Wykorzystywanie i wdrażanie przez Grupę nowoczesnych rozwiązań – zwłaszcza w sytuacji wieloletniej stagnacji i zaniedbania sektora pocztowego przez operatora narodowego – jest szansą zaistnienia Polski na arenie międzynarodowej, a tym samym daje możliwość udziału w publicznej debacie na temat liberalizacji rynku pocztowego. Grupa z sukcesem zmienia wizerunek polskiej branży pocztowej wśród operatorów zagranicznych, prezentując swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych kondycji tego sektora.

„Usługi nowej generacji – oferowane dotychczas i zaproponowane na lata 2010-2012 przez Grupę Integer.pl –powinny być absolutnym standardem rynkowym. Do takiej sytuacji właśnie zmierzamy. Trudno było spodziewać się tak zaawansowanych działań w momencie, kiedy na rynku działał tylko jeden operator. Jednak dzięki przepisom unijnym – w tym częściowej liberalizacji sektora pocztowego – możliwe i realne jest dążenie do tego, by usługi i produkty oferowane na polskim rynku nosiły znamiona innowacji i nowoczesności, osiągając wysoki, nawet światowy, poziom” – powiedział Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

InPost – jako znaczący i liczący się w Europie operator – aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu unowocześnienie i zinformatyzowanie procesów związanych z obsługą rynku listów i paczek oraz systemu masowych płatności. Odważna strategia biznesowa firmy – oparta na wchodzeniu w niszowe i niezauważane dotychczas przez innych operatorów rynki – sprawia, że InPost wraz z Grupą Integer.pl osiągnął europejskie standardy w zakresie innowacji i rozwoju.

Najbardziej rozwojowym i rozpoznawalnym podmiotem z Grupy jest InPost – największy niezależny operator pocztowy. Kluczowym celem InPost w 2010 roku – poza umacnianiem pozycji największego alternatywnego operatora pocztowego – jest również budowanie jego roli jako strategicznego usługodawcy branży e-commerce. Efektem realizacji tych zamierzeń są uruchomione w 2009 roku Paczkomaty 24/7 – najnowocześniejsza w Polsce i rewolucyjna w skali europejskiej usługa wysyłkowa, która umożliwia nadawanie i odbieranie przesyłek w wybranym miejscu i o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

InPost – reagując na zmiany i odpowiadając na potrzeby zmniejszającego rynku tradycyjnych usług pocztowych – zaangażował się w innowacyjny projekt z zakresu outsourcingu e-dokumentów. Operator – wspólnie z krakowską firmą Fibra-Hallo.pl – będzie uczestniczył w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji. Poczta hybrydowa łączy funkcjonalność poczty elektronicznej i cechy tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych. Usługa umożliwia przeniesienie całego procesu związanego z nadawaniem korespondencji – włącznie z dostarczeniem odbiorcy końcowemu – na podmioty zewnętrzne.

W oparciu o zaplecze techniczno-logistyczne firmy InPost rozwija swoją działalność spółka InPost Finanse, która świadczy usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i masowych. Strategicznym celem spółki w 2010 roku jest wdrożenie:

  • mobilnych płatności
  • e-faktury multioperatorskiej

Wprowadzane na rynek projekty umożliwiają otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wygodne i bezpieczne regulowanie należności, wysyłając odpowiednią dyspozycję przy użyciu wiadomości SMS lub poczty e-mail.

„Nowe technologie, w które tak chętnie inwestujemy, to przyszłość biznesu Grupy Integer.pl. Po kilku latach obecności na rynku możemy poszczycić się pozycją lidera w branży kolportażu oraz tytułem największego konkurenta Poczty Polskiej. Chcemy wykorzystać ten potencjał i rozwijać działalność w kolejnych sektorach. Dzięki Paczkomatom 24/7 zostaliśmy zauważeni przez branżę e-commerce, a dzięki mobilnym płatnościom i e-fakturom mamy nadzieję zaistnieć w sektorze outsourcingu dokumentów elektronicznych. Przed nami także kolejny cel, jakim jest umocnienie pozycji rynkowej w segmencie direct marketingu. Wprowadzenie nowych usług nastąpi w ciągu najbliższych dwóch kwartałów” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

Powołanie InMobile – wirtualnego operatora telefonii komórkowej (MVNO) – to najnowszy projekt Grupy Integer.pl. Zgodnie z założeniami, działalność spółki będzie ukierunkowana na wykorzystanie możliwości technologii GSM w celu świadczenia nowych usług z zakresu marketingu mobilnego dla klientów spółek z Grupy.

Inwestycje w nowoczesne technologie mają pozytywne przełożenie na wyniki finansowe. Grupa Integer.pl. uzyskała w I kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 42,19 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 73% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (24,41 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,84 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w I kwartale 2009 roku o 32,4%. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 9,1%, a skonsolidowana EBITDA wyniosła w analizowanym okresie 7,42 mln zł z dynamiką sięgającą 112,5%.

W 2009 roku Integer.pl odnotował wzrost skonsolidowanych przychodów o 43% w porównaniu z 2008 rokiem (z 94,94 do 135,87 mln). Zysk netto wyniósł 10,28 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w 2008 roku (6,48 mln zł) o 58,6%.

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu