Renault podsumowuje 10 lat pracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci

Aż 680 000 dzieci objętych programem nauczania zasad ruchu drogowego, prawie 14 000 konkursowych prac plastycznych i ponad 10 000 użytkowników platformy multimedialnej – to bilans 10-letniej działalności Renault na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach w Polsce, w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich”.

Program, prowadzony przez Renault w 19 państwach, w tym od 10 lat w Polsce, jest największą inicjatywą na świecie realizowaną przez koncern motoryzacyjny. Akcja odbywa się zgodnie z cyklem roku szkolnego, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Aby zrealizować wyznaczony cel, Renault działa w wielu obszarach, kierując swoje działania zarówno do nauczycieli i rodziców jak i bezpośrednio do dzieci.

Co roku Renault wysyła do szkół w Polsce bezpłatne pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, które służą nauczycielom do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego. Pakiety zawierają podręcznik dla nauczyciela, 30 zeszytów z ćwiczeniami dla uczniów oraz plansze i filmy edukacyjne. Do tej pory rozdystrybuowano ponad 13 000 pakietów „Droga i Ja”, obejmując programem nauczania ponad 680 000 dzieci w całej Polsce. Kolejną propozycją skierowaną do szkół jest ogólnopolski konkurs plastyczny dla klas ze szkół podstawowych. Ideą konkursu jest edukowanie poprzez zabawę. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują plakat plastyczny ilustrujący hasło przewodnie związane z bezpieczeństwem. W ciągu dziesięciu edycji zebrano prawie 14 000 prac plastycznych. Co roku zwieńczeniem konkursu jest Finał krajowy, w którym berze udział siedem finałowych klas. Każda z nich walczy o nagrodę główną – wyjazd do Eurodisneylandu pod Paryżem i udział w kampanii reklamowej. Duże zainteresowanie zarówno konkursem jak i materiałami edukacyjnymi skłoniło Renault do stworzenia narzędzia dostępnego dla szerszej liczby odbiorców. Dlatego w 2006 roku uruchomiono interaktywną platformę edukacyjną zawierającą multimedialny kurs zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Z kursu mogą korzystać nie tylko nauczyciele, dla których jest on pomocny w prowadzeniu lekcji, ale także rodzice (dla nich został przygotowany specjalny moduł) oraz dzieci (kurs zawiera lektora, dzięki któremu dzieci mogą łatwiej wykonać przygotowane dla nich zadania). Wszystkie materiały dydaktyczne są bezpłatne. Zarówno pakiety „Droga i Ja” jak i platforma multimedialna zostały wpisane na listę środków dydaktycznych rekomendowanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji. Partnerami instytucjonalnymi programu są: Policja, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji i Instytut Transportu Samochodowego.

Akcja jest komunikowana do mediów za pośrednictwem działań public relations, w ramach których wykorzystywane są narzędzia media relations – np. komunikaty prasowe, konkursy. Systematyczną komunikację o programie zapewniają różnorodne media w tym patroni medialni programu. Są to media kierowane do różnych grup docelowych programu. Bezpośrednie dotarcie do dzieci, rodziców i nauczycieli zapewniają takie tytuły jak Victor Junior i Kumpel; dotarcie do rodziców gwarantują takie media jak Motor, Samo Zdrowie, Dobre Rady oraz Polska the Times, Onet i Radio Plus. Stałym partnerem programu jest także firma reklamy zewnętrznej Clear Channel, która co roku udostępnia nośniki na ogólnopolską kampanię reklamową. Silną platformą komunikacji jest także strona internetowa programu www.bezpieczenstwo.renault.pl, na której z okazji Jubileuszu przygotowano wiele atrakcji (gadżety elektroniczne, gry i zabawy, konkursy). W tegorocznej edycji programu za pośrednictwem strony prowadzono szereg działań interaktywnych (np. blog Woosha – maskotki programu) oraz wykorzystano media społecznościowe do promocji idei akcji – na portalu Grono.net powstał specjalny profil programu i profil Woosha: http://grono.net/bezpieczenstwo-renault. Akcja ma też swój kanał na Youtube – http://www.youtube.com/user/RenaultBdW

Renault wykorzystuje także swoją sieć koncesjonerów do promocji założeń akcji „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. Co roku w koncesjach odbywają się organizowane przez dealerów wystawy konkursowych prac plastycznych. Zazwyczaj akcjom tym towarzyszą też działania dodatkowe skierowane do rodzin odwiedzających salony, takie jak zabawy z maskotką programu – Wooshem, dystrybucja gadżetów czy materiałów edukacyjnych.

Renault wspiera także społeczności lokalne w promowaniu bezpieczeństwa. Szkoły biorące udział w Finale krajowym konkursu otrzymują kilkadziesiąt plakatów konkursowych, które służą do zorganizowania tzw. akcji plakatowych na terenie szkoły lub miejscowości. Plakaty oraz sam udział w programie Renault pomaga nauczycielom i rodzicom w rozmowach z władzami lokalnymi. Zwycięzcy 8 edycji konkursu – uczniowie IV klasy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem – przeprowadzili akcję promującą zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pod kierunkiem swojej wychowawczyni mgr Moniki Peciak. Akcja objęła swoim zasięgiem kilka miejscowości na Podhalu. Uczniowie odwiedzili też samorządowców, w efekcie czego w Skrzypnem oznaczono przejście dla pieszych i postawiono próg spowalniający.

Program „Bezpieczeństwo dla wszystkich” został opracowany merytorycznie przez Renault i jest w całości finansowany przez koncern. Kreacją materiałów reklamowych zajmuje się Agencja Publicis. Za działania public relations i event odpowiada Agencja Allegro.

źródło/autor: Allegro

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu