Przejdź do treści

Jakość usług oferowanych przez ADP poświadcza standard SAS 70

ADP jest jedną z niewielu firm outsourcingowych oraz jedynym dostawcą usług kadrowo-płacowych w Polsce, który podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70. Audyt ten potwierdza wysoką wiarygodność ADP jako zewnętrznego dostawcy usług oraz gwarantuje najwyższą jakość, kontrolę i bezpieczeństwo danych.

SAS 70 jest amerykańskim standardem audytu dla firm prowadzących biznes oparty na zaawansowanej infrastrukturze informatycznej. Audyt przeprowadzany jest raz do roku, w każdym miejscu, gdzie przetwarzane są dane. Kontrolę przeprowadza niezależna firma zewnętrzna. W przypadku ADP wykonawcą audytu jest firma Deloitte. Raport powstały po kontroli szczegółowo określa przebieg wdrożenia i efektywności operacyjnej mechanizmów kontrolnych spółki świadczącej usługi. W praktyce raport stanowi zatem gwarancję, że dane Klienta przechowywane są w sposób bezpieczny i wiarygodny, a ich przetwarzanie przebiega w sposób prawidłowy i wyłączenie w celach określonych w kontrakcie.

Na całym świecie dla firm korzystających z usług na zasadzie outsourcingu, SAS 70 stanowi główne narzędzie dostarczające dowodów na istnienie kontroli w obszarze raportowania finansowego i wewnętrznego środowiska, zarówno w ramach centrum usług jak i pomiędzy nim, a jego Klientami. Audyt w zgodzie ze standardem SAS 70 stanowi szczególnie dużą wartość dla korporacyjnych i globalnych Klientów firmy.

Audyty według standardu SAS 70 przeprowadzone są w każdym miejscu, w którym przechowywane i przetwarzane są dane klienta. Istnieją dwa typy raportowania SAS 70. Rezultatem audytu według pierwszego typu jest niezależny raport, sporządzany przez przeprowadzającą go osobę. Audytor przedstawia w nim swoją opinię na temat mechanizmów kontrolnych w danym centrum obsługi, ich budowy oraz sposobów wdrożenia. Raport według pierwszego typu określa jedynie stan funkcjonowania mechanizmów w określonym momencie, np. w dniu przeprowadzonej kontroli. Typ drugi, występujący w ADP dodatkowo zawiera opis przeprowadzonej weryfikacji skuteczności poddawanych audytowi procedur. Chodzi o sprawdzenie, czy stosowane mechanizmy funkcjonują we właściwy sposób. Weryfikacja taka odbywa się w dłuższym okresie czasu, na ogół trwa przynajmniej sześć miesięcy. W tym czasie audytor poddaje procedury różnym testom, których celem jest sprawdzenie ich efektywności. W raporcie według drugiego typu opisane są wyniki takich testów.

„Od lat dbamy o najwyższy poziom obsługi naszych Klientów. Regularnie przeprowadzany raport według standardu SAS 70 stanowi dla naszych Klientów dodatkową gwarancję jakości usług oferowanych przez ADP. Jednocześnie jest to standard wyróżniający nas na tle konkurencji. Jesteśmy dumni, że możemy się tym pochwalić.” – mówi Przemysław Budzbon, Dyrektor Zarządzający ADP Polska.