INTER Polska – wyniki finansowe za I kwartał 2010

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. – specjalizujące się w ubezpieczeniach dla branży medycznej oraz prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych – zamknęło pierwszy kwartał 2010 roku z dodatnim wynikiem finansowym na poziomie 0,2 mln zł.

Jest to pierwszy tak dobry kwartał INTER Polski od dłuższego czasu, co stanowi dobrą prognozę dla rocznych wyników Towarzystwa. W roku 2009 w analogicznym okresie Towarzystwo poniosło stratę w wysokości 1,5 mln zł.

”W roku 2010 firma planuje osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego poprzez wzrost sprzedaży w strategicznych liniach biznesowych, rozwój narzędzi wsparcia sprzedaży oraz konsekwentną politykę kosztową” – komentuje Aniela Schreyner, Prezes Zarządu TU INTER Polska SA.

źródło/autor: INTER

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu