I-szy kwartał potwierdza stabilną pozycję ARCUS S.A.

Grupa Arcus w pierwszym kwartale br. osiągnęła 51,3 mln zł przychodów i wypracowała zysk na poziomie 1,2 mln zł. Dobry początek roku potwierdza słuszność strategicznych decyzji Zarządu z 2009 roku dotyczących wprowadzenia do oferty wysokomarżowych form sprzedaży oraz wzmocnienia sił handlowych.

– Podtrzymaliśmy pozytywną dynamikę wzrostu z IV kwartału 2009 roku. Aktualne wyniki są potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej Arcusa i jego ugruntowanej pozycji na rynku nowoczesnych rozwiązań i usług z zakresu IT – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A. – Na bieżąco analizujemy oczekiwania rynku i klientów. Obok działalności związanej z zarządzaniem dokumentem i korespondencją masową, poszerzamy naszą ofertę o wysokomarżowe formy sprzedaży tj. outsourcing i dzierżawę. Liczymy, że rozwój sprzedaży usług wpłynie na zwiększenie rentowności oraz pozwoli na wzrost udziału sektora biznesowego w przychodach w przyszłości. Obecnie Spółka finalizuje kilka istotnych kontraktów w tym zakresie – dodaje Prezes Zarządu ARCUS S.A.

W I kwartale Spółka ARCUS jednostkowo wygenerowała 50,3 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto, natomiast jako Grupa Kapitałowa osiągnęła 51,3 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku netto.

Największymi kontraktami zawartymi przez ARCUS S.A w I kwartale 2010 roku były dwie umowy na dostawę 2400 urządzeń drukujących Kyocera Mita do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce na łączną kwotę ponad 9 mln zł netto. Umowy obejmują również dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i świadczenie obsługi serwisowej przez okres 36 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że dzięki niskim całkowitym kosztom eksploatacji, wysokiej wydajności i dobrej jakości druku, dystrybuowane przez ARCUS S.A. drukarki marki Kyocera Mita zostały kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy nagrodzone przez ekspertów niezależnych instytutów i pism branżowych, m.in. Buyers Laboratory Inc., Laboratorium PC WORLD oraz magazyn CHIP.

Efektem dotychczasowej kooperacji japońskiego partnera ze spółką ARCUS jest przedłużenie w maju br. na czas nieokreślony umowy o współpracy. Dzięki niej ARCUS S.A. pozostanie wyłącznym dystrybutorem urządzeń wielofunkcyjnych MFP i drukarek Kyocera w Polsce. Szacowana łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro netto, co daje kwotę ok. 78 mln złotych netto według kursu ustalonego dla euro przez NBP na dzień zawarcia umowy.

Ponadto ARCUS S.A. kontynuuje strategię rozwoju organicznego, którego efektem jest m.in. utworzenie silnego działu – ARCUS Systemy Informatyczne. Projekty z zakresu ICT (Information and Communication Technology), którymi zajmuje się nowy dział, dotyczą m.in. zunifikowanej komunikacji oraz systemów wideokonferecyjnych, sprzedaży i integracji i rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz systemów bezpieczeństwa sieci IT.

Grupa ARCUS, realizując strategię rozwoju na rynku telematycznym, w I kwartale br. wprowadziła do oferty nowy rodzaj finansowania projektów monitoringu oparty wyłącznie o abonament miesięczny. Projekt ten został opracowany przez T-Matic Systems Sp. z o.o. i wdrożony ze wsparciem finansowym ARCUS S.A. – mówi Prezes Kruszyński. W I kwartale br. T-matic Systems podpisał kolejne kontrakty na monitoring zimowego utrzymania dróg oraz monitoringu floty samochodów. Kontynuowane są zaawansowane projekty handlowe u klientów z sektora publicznego, ubezpieczeniowego oraz usług flotowych, dzięki którym Grupa ARCUS będzie zwiększać swój udział w rynku usług telematycznych.

Naszym celem na ten rok jest uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, stałe zwiększanie kręgu klientów oraz zmniejszenie w długim okresie zależności przychodów i wyników Spółki od koniunktury gospodarczej oraz kontraktów incydentalnych, a przez to kreowanie wartości dla Akcjonariuszy – podsumowuje Konrad Kowalczuk, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes ARCUSA.

źródło/autor: Arcus

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu