Grupa Selena – wzrost przychodów ze sprzedaży o 30%

Grupa Selena – holding spółek prowadzących produkcję i dystrybucję chemii budowlanej na całym świecie – w I kwartale 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 132 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Dzięki zwiększonym przychodom odnotowano także 21% wzrost marży brutto ze sprzedaży, która wyniosła 43 mln zł. Grupa osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży w wysokości 32%. Na poziomie wyniku operacyjnego odnotowano stratę w wysokości 3,4 mln zł wobec 1 mln zł zysku w roku 2009. Strata netto w I kwartale 2010 wyniosła 5,4 mln zł. Na wyniki Grupy Selena w okresie od stycznia do marca 2010 wpływ miała m.in. sezonowość branży budowlanej oraz koszty ekspansji geograficznej i integracji nowych podmiotów.

Grupa Selena działa w branży budowlanej, która charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Rezultaty pierwszego i drugiego kwartału są istotnie niższe od osiąganych w drugim półroczu. Na wyniki finansowe Seleny w I kwartale 2010 roku dodatkowy wpływ miała wyjątkowo mroźna zima w Europie Centralnej i Wschodniej. Z powodu mrozów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wiele firm budowlanych zmuszonych było wstrzymać prace, co w bezpośredni sposób oddziaływało na popyt na materiały budowlane i obniżenie poziomu produkcji. Tym samym w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej sezon budowlany rozpoczął się dopiero w marcu i kwietniu.

Słabsza kondycja finansowa wielu podmiotów z branży budowlanej, wynikająca dodatkowo z panującego spowolnienia gospodarczego, powoduje przekroczenia terminów płatności oraz zmniejszenie popytu na produkty profesjonalne, które zastępowane są tańszymi zamiennikami.

Wzrost przychodów Grupy Selena w I kwartale 2010 wynika głównie z pełnej konsolidacji spółek Quilosa, Kvadro, Matizol oraz dobrych wyników sprzedaży uzyskanych na rynkach wschodzących – m.in. w Turcji i Rosji.

„W pierwszym kwartale 2010 przeprowadziliśmy szereg zmian w strukturze Grupy, które wzmocnią naszą pozycję na rynku krajowym oraz w regionie Europy Centralnej. Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki PMI Izolacja – Matizol SA – producenta pap i gontów bitumicznych, co umożliwi Selenie utworzenie kompleksowej oferty dla firm dekarskich. Ponadto, umocniliśmy naszą pozycję na rynku fińskim oraz słowackim, dzięki podwyższeniu do 100 % naszego udziału w spółce FinSelena Oy oraz utworzeniu Selena Slovakia s.r.o.” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Pierwszy kwartał 2010 roku oznaczał dla Grupy Selena zwiększone koszty związane z ekspansją geograficzną i integracją nowych podmiotów. Na wynik wpłynęła m.in. struktura kosztów spółki Quilosa, w której jest kontynuowana restrukturyzacja kosztowa oraz inwestycje związane z rozwojem pozycji rynkowej Seleny w Chinach. Obecnie na rynku chińskim trwa rozbudowa sieci sprzedaży, a z końcem 2010 roku przewidywane jest uruchomienie produkcji pian montażowych w zakładzie w strefie ekonomicznej Nantong. Plany Grupy Selena w najbliższym czasie zakładają też dalszą integrację spółki Matizol z Gorlic, w której przeprowadzona zostanie modernizacja zakładów produkcyjnych. Grupa Selena będzie też kontynuować dotychczasową strategię rozwoju przez akwizycje na terenie Europy i Azji.

Ponadto, wzrost kosztów w pierwszym kwartale związany był także z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przygotowaniami do wdrożenia nowych produktów pod marką Tytan, zgodnie z założeniami strategii rozwoju produktowego Grupy. Selena jako pierwsza wprowadziła w Rosji aplikatory kątowe, które ułatwiają nakładanie produktów w trudno dostępnych miejscach, co wpływa na atrakcyjność oferowanych uszczelniaczy.

„Pomimo wzrostu PKB na rynkach Europy Centralnej, prognozowanego przez Komisję Europejską, ostrożnie oceniamy szanse na poprawę koniunktury w zakresie materiałów chemii budowlanej. W dalszym ciągu zauważalne będzie obniżenie popytu na produkty profesjonalne, co związane jest z mniejszą liczbą inwestycji wielkopowierzchniowych. Dzięki poprawie dostępności kredytów spodziewamy się natomiast stopniowego wzrostu koniunktury na rynku inwestycji mieszkaniowych oraz zwiększenia popytu wśród klientów indywidualnych, realizujących drobne remonty i renowacje. Liczymy też na wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki poszerzeniu asortymentu o nowe produkty, które wprowadzone zostaną do oferty w drugim i trzecim kwartale 2010 roku” – dodał Krzysztof Domarecki.

W marcu i kwietniu 2010 na większości rynków światowych pojawiły się braki w zaopatrzeniu w podstawowe surowce, wykorzystywane do produkcji artykułów chemii budowlanej. Równolegle odnotowywany jest wzrost cen większości surowców. Grupa Selena stara się na bieżąco zabezpieczać regularność zaopatrzenia surowcowego, tym niemniej możliwe są okresowe niedobory i związane z tym przestoje produkcyjne. W kolejnych miesiącach 2010 roku na wyniki spółki oraz innych producentów chemii budowlanej negatywnie oddziaływać może kontynuowany wzrost cen surowców.

Działalność Grupy Selena w I kwartale 2010 roku została doceniona przez znane i prestiżowe instytucje zarówno polskie, jak i zagraniczne:

  • Nominacja do udziału w konkursie The European Business Awards. Selena zakwalifikowała się – jako jedna z 25 spółek z Polski – do kolejnego etapu rywalizacji. Europejski ranking wyróżnia te organizacje, które dynamicznie się rozwijają i są wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym.
  • Stabilne wyniki finansowe osiągane przez spółkę, pozwoliły jej zająć 273. miejsce w ostatnim rankingu organizowanym przez tygodnik Polityka, a tym samym awansować o 68 pozycji do góry w porównaniu do roku 2009.
  • Na tegorocznej „Liście 500 największych firm działających w Polsce” dziennika Rzeczpospolita Selena uplasowała się na 348. miejscu, czyli o 69 miejsc wyżej niż w roku 2009.
  • Tytan Professional – kluczowa marka z portfolio Grupy Selena – znalazł się w prestiżowym gronie liderów konsumenckiego rankingu TOP MARKA 2010. Przyznane już po raz kolejny wyróżnienie potwierdza wysoką jakość produktów Tytan Professional, docenianą przez polskich konsumentów.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu