DELKO S.A.: Rekordowy I kwartał

Pierwszy kwartał 2010 r. był najlepszy w historii DELKO S.A. – lidera na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce.

 • Przychody Grupy DELKO w I kwartale br. wyniosły 122,9 mln zł i były o blisko 21% wyższe niż w analogicznym okresie 2009 r.
 • Zysk netto wyniósł blisko 1,9 mln zł i był o około 31% wyższy w porównaniu do I kwartału 2009 r.
 • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 2,5 mln zł i był o ponad 16% wyższy niż w I kwartale 2009 r.
 • EBIDA wzrosła o 11.9% do 2,8 mln zł.
 • Wartość księgowa na 1 akcję wzrosła o 36,6% do blisko 7,5 zł.

– I kwartał 2010 był rekordowy w 15-letniej historii DELKO S.A. Uzyskaliśmy blisko 21% wzrost przychodu i 31% wzrost zysku netto w porównaniu do I kwartału 2009. Tak dobre wyniki to efekt m. in. szybszego wzrostu sprzedaży na nowych kontraktach zawartych w ostatnim czasie z czołowymi producentami chemii i kosmetyków, m. in. z UNILEVER, Reckitt Benckiser oraz Eveline Cosmetics.– powiedział Dariusz Kawecki – prezes DELKO S.A.

 • Umowa z UNILEVER mają zwiększyć przychody DELKO w okresie najbliższych pięciu lat od 80 mln zł do 150 mln zł.
 • Umowa z Reckitt Benckiser jednym z największych na świecie producentów środków czystości zakłada zwiększenie przychodów DELKO o co najmniej 40 mln zł w skali roku.
 • Umowa z Eveline Cosmetics jednym z liderów na rynku produkcji i dystrybucji kosmetyków pielęgnacyjnych w Polsce zwiększy roczne przychody DELKO S.A. o około 3,6 mln zł.
 • Wyniki za pierwszy kwartał zostały osiągnięte tylko na bazie rozwoju organicznego, dlatego spodziewam się że wyniki w kolejnych kwartałach, jak i w całym roku będą zdecydowanie lepsze. Finalizujemy transakcje przejęcia trzech podmiotów z branży, gdzie trwa obecnie audyt. Włączenie tych podmiotów do DELKO S.A. wpłynie jeszcze bardziej na poprawę wyników Grupy. Rozmawiamy też z innymi firmami na temat akwizycji – powiedział prezes D. Kawecki.

DELKO S.A. podpisała umowy na:

 • przejęcie większościowego pakietu udziałów w Cosmetics Sp. z o.o. z Łomży. Firma jest wiodącym dystrybutorem artykułów kosmetyczno-chemicznych we wschodniej i północnowschodniej Polsce. Zarząd DELKO szacuje, że przychody Grupy z tytułu realizacji umowy mogą wzrosnąć w 2010 r. nawet o 40 mln zł, a w 2011 r. o 61 mln zł.
 • na zakup 100 proc. akcji P.H. „AMA” S.A.. Spółka jest znaczącym dystrybutorem kosmetyków, chemii gospodarczej, artykułów papierniczych i drogeryjnych w województwie mazowieckim. Zarząd DELKO szacuje, że dzięki przejęciu przychody Grupy mogą wzrosnąć o 31 mln zł.
 • na zakup 50,97% udziałów w Frog MS Delko Sp. z o.o., która jest znaczącym dystrybutorem artykułów kosmetycznych i higienicznych w Małopolsce. Frog MS Delko planuje osiągnięcie w 2010r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 42,15 mln zł,

Plany i cele w 2010 r.

Plany i strategia działania Zarządu DELKO pozostają zgodne z deklaracjami złożonymi przy okazji debiutu giełdowego we wrześniu 2009 r. Firma chce przede wszystkim umacniać pozycję lidera na rynku dystrybucji produktów drogeryjnych w Polsce, dlatego też zamierza konsolidować rynek poprzez akwizycje i przejęcia firm o podobnym profilu.

– Nasze cele strategiczne w 2010 roku pozostają niezmienne. Stawiamy przede wszystkim na akwizycje i nowe kontrakty z producentami chemii i kosmetyków. Chcemy także inwestować w rozwój organiczny oraz planujemy zwiększyć sprzedaż produktów marek własnych. Obecnie jest ich dziewięć, ale naszą ofertę chcemy systematycznie powiększać, zarówno jeśli chodzi o asortyment istniejących już marek, jak i tworzenie nowych. Planujemy też rozwijać sieć sprzedaży w segmencie detalicznym, m.in. poprzez rozbudowę sieci salonów pod marka DELKO S.A. – „BLUE DROGERIE”. Dziś sieć liczy 15 drogerii, docelowo ma ich być 70 – dodaje D. Kawecki.

źródło/autor: VOICE GROUP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu