Cyfrowa rewolucja nadal przed nami

2013 rok – to w planach rządu termin zakończenia procesu cyfryzacji mediów w Polsce. Tymczasem, jak wynika z badań On Board PR Ecco Network i PBS DGA nadal stan wiedzy Polaków w tym zakresie jest niewielki. Blisko połowa społeczeństwa (44%) w najbliższym czasie nie zamierza przejść na odbiór telewizji cyfrowej.

Z badania On Board PR Ecco Network i PBS DGA wynika, że blisko połowa (44%) Polaków nie zamierza aktywnie uczestniczyć w zmianie systemu nadawania na cyfrowy. Nie mamy też wiedzy na temat korzyści, jakie zmiana ta za sobą niesie. W ciągu najbliższego kwartału jedynie 3% respondentów planuje zmianę technologii odbioru, a do końca roku tylko 7% społeczeństwa.

Wyniki najnowszego sondażu wyraźnie wskazują na wpływ zamożności gospodarstw na decyzję o przejściu na odbiór TV cyfrowej. Najmniej zamożne gospodarstwa wyróżniają się niechęcią do zakupienia odpowiednich urządzeń. Wbrew pozorom na wsiach sytuacja nie wygląda najgorzej – odbiór TV cyfrowej jest tam bardziej powszechny niż w miastach, wynika to ze słabych warunków odbioru telewizji naziemnej. Jednak mimo to wciąż istnieje znaczna grupa (37%) mieszkańców wsi, którzy w ogóle nie planują przejścia na odbiór cyfrowego sygnału – komentuje Tomasz Dziedzic, PBS DGA.

W ciągu najbliższego roku najchętniej na odbiór telewizji cyfrowej przejdą osoby na stanowiskach kierowniczych (20%), uczniowie i studenci (15%) oraz osoby prowadzące własną działalność (14%).

Z badania On Board PR Ecco Network i PBS DGA wynika, że 34% Polaków korzysta już z odbioru telewizji cyfrowej. Oznacza to, że tylko 1/3 społeczeństwa zdecydowała się na dodatkowe wykupienie pakietu telewizji cyfrowej. Wśród odbiorców największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym (25-29 lat) – 45%, najmniejszą (21%) osoby powyżej 59 roku życia.

Nadawanie cyfrowe ma wiele zalet m.in. umożliwia powszechny dostęp do szybkiego Internetu, pozwala na łatwe i bezpieczne dokonywanie zakupów za pośrednictwem domowego telewizora. Pozwala też na znaczne poszerzenie oferty programowej, ponieważ w miejsce jednego kanału w systemie analogowym, wejdzie kilkanaście nowych kanałów cyfrowych. Jednak zmiana ta to także poważne wydatki, które będą musieli ponieść nie tylko właściciele stacji telewizyjnych, operatorzy przesyłający sygnał, ale także każdy z nas. Aby móc odbierać cyfrową telewizję, konieczny będzie zakup dodatkowego sprzętu. Może to być nowy, dostosowany do technologii cyfrowej telewizor czy radioodbiornik lub specjalny dekoder, przedłużający życie tradycyjnym odbiornikom analogowym. Tak czy inaczej warto odpowiednio wcześniej rozpocząć komunikację w tym zakresie, aby zwiększyć świadomość zmiany i związanych z nią wydatków – podkreśla Dorota Ciszek, Dyrektor Działu Media, Culture & Entertainment w On Board PR Ecco Network.

Cena nadal ważniejsza niż technologia

Jak wynika z badania On Board PR Ecco Network i PBS DGA przy wyborze platformy cyfrowej i telewizji kablowej dla połowy Polaków (50%) najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje jest cena. 34% bierze pod uwagę ofertę programową, a tylko 6% oferowane rozwiązania technologiczne. Dostępność w miejscu zamieszkania nie jest istotnym ograniczeniem. Ten aspekt bierze pod uwagę niecałe 11%.

Przy wyborze pakietu i nadawcy telewizyjnego istotne znaczenie odgrywa oferta filmowo-serialowa nadawcy – 59% Polaków uznało ją za najważniejszą. W drugiej zaś kolejności bierzemy pod uwagę ofertę programów popularno-naukowych – 49%. Wybierając pakiet i nadawcę znacznie rzadziej kierujemy się natomiast możliwością szerokiego wyboru programów sportowych (35%) oraz informacyjnych (43%).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu