Przejdź do treści

Wiedza w rozwoju aglomeracji poznańskiej

W dniach 17-18 maja br. odbyło się III Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej, najważniejsze wydarzenie gospodarcze regionu. Jak co roku spotkanie było okazją do wymiany poglądów i promocji potencjału ekonomicznego Poznania oraz dwudziestu okolicznych gmin. Partnerem wydarzenia był PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Tegorocznemu Forum przyświecała idea przekształcenia aglomeracji poznańskiej – jednej z silniejszych w Polsce, w liczącą się w Europie nowoczesną metropolię. Obrady przebiegały pod hasłem „Silna aglomeracja – nowoczesna metropolia”. Spotkanie zgromadziło znane autorytety i cenionych praktyków ze świata nauki, biznesu oraz przedstawicieli administracji publicznej. Pierwszego dnia Forum zaprezentowano największe firmy regionu, czynniki decydujące o ich znaczącej roli w rozwoju aglomeracji, a także możliwe formy współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem. Drugi dzień wydarzenia w całości poświęcony był wizji nowoczesnej aglomeracji poznańskiej w rozumieniu metropolitarnym.

Forum zwieńczone zostało panelem „Gospodarka oparta na wiedzy w aglomeracji poznańskiej”, poświeconym wizji i problemom zrównoważonego rozwoju. Dominującymi tematami w dyskusji były: transfer wiedzy do biznesu, innowacyjność firm oraz rozwój klastrów jako nowej formuły na prowadzenie nowoczesnego biznesu. Koncentrowano się na zagadnieniach tworzenia klastrów, konkurencyjności, konieczności wymiany informacji, w tym także know-how pomiędzy firmami funkcjonującymi w klastrach.

Jak podkreślał w swojej prelekcji Sebastian Bykowski – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, pokonanie trudności związanych z przepływem wiedzy jest kwestią wytworzenia w biznesie pewnej kultury do poszukiwania informacji, analizowania, wykorzystywania pozyskanej wiedzy w procesach decyzyjnych. Wiedza ta jest dostępna w naszym otoczeniu, w tym również w szerokim zakresie w informacjach z mediów. Jest ona użyteczna pod warunkiem, że zostanie wyselekcjonowana. Chaos informacyjny zaburza procesy decyzyjne. Problem ten dotyczy nie tylko dużych firm, small biznesu, ale również urzędów, różnych organizacji, które potrzebują wiedzy do sprawnego funkcjonowania. Dlatego tak ważną rolę w rozwoju aglomeracji odgrywają przedsiębiorstwa, komórki organizacyjne, które są skoncentrowane i specjalizują się w przetwarzaniu informacji, czynieniu jej użyteczną i możliwą praktycznie do natychmiastowego wykorzystania. Taką funkcję spełniają m.in. firmy konsultingowe, spółki zajmujące się badaniem rynku, a także monitoringiem mediów.

Przedmiotem rozważań była również problematyka zadań nauki w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Szymon Trzebiatowski, członek zarządu ds. finansowych Spółki Volkswagen Poznań, przedstawiał przykład na współpracę podmiotu gospodarczego z uczelnią. O niemieckich doświadczeniach w zakresie tworzenia klastrów mówiła Gabriele Zingsheim, dyrektor Hannoverimpuls GmbH. Podkreślała, że ważne jest nie tylko samo tworzenie klastra, ale także zapewnienie mu funkcjonowania, pozyskiwanie partnerów, zarządzanie informacją, dopływ środków oraz inicjowanie kolejnych projektów rozwojowych. Panel zakończył Jakub Sitek, dyrektor Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który na przykładach prezentował, jak duże znaczenie dla transferu wiedzy i know-how mają takie organizacje jak WIPH. Efektem współpracy Izby z samorządem oraz biznesem jest tworzenie w szkołach profilowanych klas, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom lokalnych rynków pracy.

Organizatorem III Forum Gospodarczego była Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, przy współudziale Miasta Poznań, Starostwa Powiatowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

źródło/autor: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów