SkillSoft wzmacnia działalność na rynku polskim

SkillSoft, jeden z największych na świecie dostawców rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie, podjął decyzję o zwiększeniu aktywności na rynku polskim. Za dystrybucję oferty szkoleniowej SkillSoftu w Polsce będzie odpowiedzialna firma SkillTech, która w pełni skoncentruje się na sprzedaży oferty treningowej z zakresu biznesu i informatyki oraz zapewnieniu pełnej dostępności do rozwiązań edukacyjnych.

Za pośrednictwem SkillTech polscy użytkownicy będą mogli korzystać bazy ponad 6 tys. kursów, certyfikowanych szkoleń, książek, raportów i innych zasobów edukacyjnych oferowanych na całym świecie przez międzynarodowego lidera w dziedzinie e-learningu.

Dzięki pełnej koncentracji na budowaniu pozycji SkillSoft w Polsce, dystrybutor gwarantuje elastyczny model licencjonowania szkoleń oraz zapewni dostosowanie oferty do specyfiki rodzimego rynku. Oferta szkoleniowa proponowana przez SkillTech w Polsce koncentruje się przede wszystkim na treningach z zakresu informatyki i biznesu. Pakiet kursów oferowanych przez SkillTech dedykowany jest w szczególności menadżerom IT, którym zależy na optymalizacji kosztów i dalszym rozwoju własnym i swoich zespołów. SkillSoft oferuje certyfikowaną wiedzę tworzoną we współpracy m.in. z takimi organizacjami jak Project Management Institute oraz dostawcami: Microsoft, Oracle, Cisco, czy Sun Microsystems. Zapewnia dostęp do szkoleń w zakresie metodyk ITIL, Prince2 oraz wielu innych specjalistycznych kursów wspierających rozwój pracowników na różnym poziomie zaawansowania.

– Menedżerowie wielu firm zastanawiają się nad możliwością pogodzenia dylematu związanego z rozwojem personelu, optymalizacją kosztów i planowaniem czasu pracy zespołów. Edukacja elektroniczna wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i staje się międzynarodowym standardem w zakresie rozwoju zespołów. Wynika to przede wszystkim z ciągłego rozwoju technologii, przyjaznego i intuicyjnego charakteru szkoleń oraz kompleksowej i certyfikowanej treści – mówi Marek Ryński, prezes SkillTech.

SkillTech zapewni również dostęp do kompleksowego zestawu kursów i certyfikowanych szkoleń obejmujących takie obszary jak strategia biznesowa, zarządzanie finansami, przywództwo, zarządzanie projektami oraz podstawy sprzedaży i umiejętności obsługi klienta. Przedstawiciele firm i instytucji publicznych mają szansę uczestnictwa w treningach m.in. z zakresu metodologii Six Sigma, strategii marketingowej, zarządzania produktem, podstaw finansów i księgowości, mentoringu oraz umiejętności prezentacyjnych.

Obok bezpośredniej oferty szkoleń, SkillTech planuje również stworzenie sieci partnerskiej z firmami e- learningowymi, szkoleniowymi, doradczymi i innymi organizacjami, które tworzą nową wartość dzięki uzupełnieniu własnej oferty o treści szkoleniowe proponowane przez SkillSoft.

Poza dostępem do informacji zawartych w szkoleniu, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów elektronicznej biblioteki Books 24×7 oraz symulacji pozwalających poznawać autentyczne sytuacje biznesowe lub zawodowe. Zasoby cyfrowej platformy Books 24×7 umożliwiają całodobowe korzystanie z ponad 26 tys. publikacji (książki, kursy, poradniki, filmy video) dotyczących szerokiej gamy zagadnień biznesowych i informatycznych. Wszystkie materiały są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania platform e- learningowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu