Grupa training&consulting realizuje program szkoleń rozwojowych dla pracowników P4 właściciela sieci komórkowej Play

W pierwszej połowie 2010 roku Grupa training & consulting przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu negocjacji dla różnych grup pracowników. Szkoleniami są objęci pracownicy działów sprzedaży, przedstawiciele handlowi, menedżerowie, kupcy, trenerzy wewnętrzni, menedżerowie odpowiedzialni za New Business.

Projekt szkoleniowy zlecony Grupie training & consulting obejmuje różne cykle szkoleń, dostosowane programowo do potrzeb poszczególnych grup pracowników i jest realizowany we wszystkich regionach kraju. Programy szkoleń są przygotowywane po rozmowach z dyrektorami, z działem HR i po badaniu potrzeb uczestników szkoleń.

Grupa training & consulting zgodnie z dotychczasową metodologią pracy, podobnie jak w przypadku innych tego rodzaju projektów, przygotowuje dla pracowników Play realne casy umożliwiające uczestnikom przechodzenie przez wiele różnych symulacji negocjacyjnych.

Gry negocjacyjne stwarzają możliwość odbycia kilku prób negocjacji bez ponoszenia kosztów związanych z błędami. Każde kolejne doświadczenie negocjacyjne rozwija kompetencje w tym zakresie, przygotowując do prowadzenia poważnych transakcji w realnych warunkach.

Programy szkoleń obejmują zagadnienia związane z przygotowaniem do procesu negocjacji, z wyznaczaniem celów, z budowaniem strategii negocjacyjnych i tych długofalowych i tych dotyczących transakcji krótkoterminowych. Gry negocjacyjne, ciekawe przypadki oraz możliwość uzyskania rzetelnej informacji zwrotnej po ćwiczeniach pozwalają uczestnikom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na doskonalenie umiejętności praktycznych, które uczestnicy wykorzystają w codziennej pracy.

Menedżerowie Play zdecydowali się na uczestnictwo w III edycji rocznej Szkoły Negocjacji opartej na praktyce biznesowej.

Niewątpliwą zaletą Szkoły jest osadzenie negocjacji w realiach biznesowych, w konkretnym otoczeniu prawnym i kontekście społecznym. Na podstawie relacji z rzeczywistych transakcji, zespół ekspertów Grupy training&consulting napisał złożone gry negocjacyjne. W ten sposób Szkoła wypracowała unikalną metodologię i „narzędzia” treningowe. Dzięki temu uczestnicy Szkoły przechodzą realny trening negocjacyjny, uczą się analizy sytuacji negocjacyjnej, wyznaczania celów, znajdowania rozwiązań oraz panowania nad emocjami i budowania relacji z partnerem w negocjacjach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu